Landsbygda er best tjent med Høyre i regjering

Jeg trenger at Høyre i sitt partiprogram er enda tydeligere på hvorfor norsk landbruk og landsbygda er best tjent med Høyre i regjering. Vihar fortsatt en jobb å gjøre med å spre dette budskapet på en troverdig måte.n n

Se opptak av talen HER

n

n
Kjære Landsmøte!

n

Jeg vil snakke litt om livet på landet.

n

I heftet: «Mulighetslandet» står det: «Det er et problem at bare 12 % av bøndene har mer enn 90% av inntekten sin fra gårdsdriften.» Høyre i regjering har gitt økte inntekter til bøndene, Norge har fått flere heltidsbønder, og bøndene produserer mer mat.n
n

n

Av 1750 jordbruks-bedrifter i Agder, driver 67% med tilleggsnæringer. De bidrar til matproduksjon, vedlikehold av kulturbeite og de er viktige bærere av norsk kulturarv.n
n

n

Jeg mener at ikke ALT landbruk må ha HØY lønnsomhet. Deler av norsk landbruk skal ha som mål å finansiere vedlikehold av driftsbygninger og kulturlandskap – i tillegg til å produsere mat.n
n

n

Agder bonden vil og i fremtiden måtte ha en jobb utenom gårdsdriften for å ha noe å leve av. Små og mellomstore bedrifter er viktige for Distrikts-Norge, det samme gjelder for de små og mellomstore jordbruksbedriftene.n
n

n

I Høyre vil vi ta hele landet i bruk, deltidsbonden er viktig for å nå dette målet. Han e viktig forå holde liv i distrikts-Norge. Han kan bidra til bærekraftig stedsutvikling, og gi fortsatt bosetting i hele landet.n
n

n

For at Høyre skal vinne valget i min kommune (Åseral) trenger vi småbonden sin stemme. Jeg mener Høyre sin politikk er best fordi vi gir muligheter til all, vi er for at avgjørelser skal tas mest mulig lokalt, vi er imot overstyring fra staten, vi reduserer nedbygging av god matjord, vi legger til rette for nye tilleggsnæringer for deltidsbonden, og vi stimulerer til investeringer som gir økt selvforsyningsgrad.n
n

n

Jeg trenger at Høyre i sitt partiprogram er enda tydeligere på hvorfor norsk landbruk og landsbygda er best tjent med Høyre i regjering. Vi har fortsatt en jobb å gjøre med å spre dette budskapet på en troverdig måte.n
n

n

n
n