Gratisprinsippet i norsk skole er en viktig verdi

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2018n n Skal vi gi like muligheter til hver elev, så krever det at vi i det minste dekker utstyrskostnadene til hver enkelt. Gratisprinsippet i norsk skole er en viktig verdi, derfor håper jeg alle stemmer for resolusjonen. Slik at vi Høyre får løftet yrkesfag enda mer!nn nnn n

Se opptak av talen HERn
n
Kjære landsmøte!n

n

Vi i denne salen arbeider med mye forskjellig, noen er leger, noen er advokater og noen er politikere. Men så har du de som har holdt mer i en hammer enn i enn penn, som har lest manualer fremfor noveller og de som har brydd seg mer om helse enn å lære om antikkens Hellas.n
n
Det er nettopp de som har valgt yrkesfag. Og jeg er veldig stolt av hva vi i Høyre har klart og fått til de siste årene i regjering.

n

Noe av det jeg er mest stolt over de siste 4 årene, er at jeg kan skryte til kompisene mine som går på yrkesfag at Høyre tar dem på alvor.

n

Nå ser vi mye bra har blitt gjort, men det er litt som gjenstår. For mange elever som går yrkesfag, krever det at de har mye utstyr på plass. Fordi en snekker skal ikke bare ha en hammer, men han trenger også en drill, sag, målbånd, hjelm, vernesko, arbeidsklær, vernebriller, vinkelmål og lista er mye lenger.

n

Kjære Landsmøte.n
n
Skal vi gi like muligheter til hver elev, så krever det at vi i det minste dekker utstyrskostnadene til hver enkelt. Gratisprinsippet i norsk skole er en viktig verdi, derfor håper jeg alle stemmer for resolusjonen.n
n
Slik at vi Høyre får løftet yrkesfag enda mer!

nnnn

n
n