Norge som Europas grønne batteri

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2018n n Fremtiden er elektrisk, og vi må sørge for at mest mulig av den er drevet av ren, norsk fornybar vannkraft!n n

Se opptak av talen HER n
n

n

nn Dirigenter, kjære landsmøte.

n

Fremtiden er elektrisk. Og elektrisitet fra ren norsk vannkraft er at av våre viktigste verktøy mot klimaproblemene.

n

Vi må gjøre vårt her hjemme for å redusere egne utslipp, men heller aldri glemme at klimautfordringen er global og må løses i fellesskap

n

Det bygges nå ut fornybar energi i storstilt tempo i Europa. Det er imidlertid utfordrende å regulere produksjonen i takt med forbruket.

n

Norsk vannkraft kan fylle inn produksjonen i perioder med lite sol og vind på det europeiske kontinentet. Det er dette som gjør oss til Europas grønne batteri.

n

Dessverre ser vi at motstanden mot ACER, mellomlandskabler og det europeiske klimaprosjektet er økende. Paradoksalt nok ledes motstanden av partier som tradisjonelt sett ønsker å dyrke sin klimaprofil.

n

Derfor er det viktigere enn noen gang at vi som et konservativ, liberalt parti står opp mot disse kreftene. Det er vi som må tale varmt om verdien av internasjonalt samarbeid,

n

Det er vi som må vise at globale utfordringer ikke kan løses av enkelt land alene,og det er vi som må vise at Norge er klar for å ta sin del av det internasjonale ansvaret.

n

Derfor er forslaget til Agder Høyre om et nytt kapittel i resolusjonen om det grønne skiftet både riktig og viktig. Det vil tydeliggjøre en politikk som styrker Norge sin posisjon som Europas grønne batteri, og som bidrar til faktiske utslippsreduksjoner.

n

Det er ikke banebrytende og nytt, men det markerer vårt standpunkt til viktige spørsmål i klimadebatten og en grunnleggende positiv holdning til internasjonalt samarbeid og handel.

n

Det må ikke være noe tvil om at Høyre mener norsk vannkraft er en del Europas fornybare fremtid, at vi må jobbe for å øke vår egen produksjon og at vi er positive til å investere i nye mellomlandsforbindelser.

n

Landsmøte, en ting er jeg sikker på.n
n
Fremtiden er elektrisk, og vi må sørge for at mest mulig av den er drevet av ren, norsk fornybar vannkraft!

n

nnnn

n
n