JA til eggdonasjon

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2018n n Høyre er et parti som har løpende fokus på gode trygge rammeverk rundt barn, foreldre og familie. Gode og kloke beslutninger rundt eggdonasjon skal ikke være unntaket.n n

Se opptak av talen HER n
n
Kjære landsmøte, dirigentern

n

Flertallet ved Agder Høyre sitt fylkesårsmøte stemte for å si ja til eggdonasjon, men at vilkårene må reguleres.

n

Det ligger i konservatismens natur at vi skal trå varsomt, men for Høyre er det også viktig å ta vare på enkeltindividet.

n

For mange kvinner er ikke det å få barn valgfritt, og det er viktig at vi legger til rette for at de selv kan velge hva som er riktig for dem.

n

Vi vet at mange par velger å reise til utlandet for å gjennomføre en anonym eggdonasjon, og Norge trenger derfor ett tydelig rammeverk for å ivareta disse barnas rettigheter.

n

Ingen forskning tilsier at barn med en genetisk kjent far og en biologisk mor, som bærer fram egg donert av annen kvinne, ikke vil leve gode og friske liv. Og vi kan vise til medisinsk erfaring og kunnskap over 30 år.

n

«Det er ikke en menneskerett å få barn». Et utsagn det er vanskelig å gi et godt tilsvar på. Men det reiser ett viktig spørsmål : Er det etisk riktig at vi ikke skal hjelpe kvinner som har medisinske utfordringer ?

nnn

I redaksjonskomiteens innstilling er tilleggsforslag fra Agder Høyre ivaretatt med tanke på at anonym sæddonasjon ikke er lov i Norge.

nnnnn

Høyre er et parti som har løpende fokus på gode trygge rammeverk rundt barn, foreldre og familie. Gode og kloke beslutninger rundt eggdonasjon skal ikke være unntaket.

n

Stem for dissensen og si JA til eggdonasjon.

n

n

nnnn

n
n