ROT et verktøy for å hindre svart arbeid

amp; amp;Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2018amp;amp;amp;amp; amp;Men ROT kan også kunne brukes til å sikre en utsatt bransjeamp; bedre rammevilkår ogamp; gjennom dette mulighet for at flere elever skal få den lærlingeplassen slik at fremtidig jobb med kompetanse og fagbrev i hånda blir en realitet.amp; amp; amp; amp;

& &Se opptak av talen& &&HER&&&& &
&
Dirigenter, delegater&
&Som eiere av den videregående skole, er ett av våre største mål å sørge for god gjennomføring. &
&
&Da blir det å legge til rette for lærlingbedrifter viktig. &
&
&Vi har i flere runder økt lærlingtilskuddet og gjort det lettere for håndverkerbedriftene å ta inn nye lærlinger. På den måten har vi sikret rekruttering og videre vekst. &
&
&Men det er ett virkemiddel som ennå ikke er tatt i bruk. ROT er skattefradrag på arbeidskostnader knyttet til ansettelse av håndverkere i privat bolig eller fritidsbolig. &ROT er vesentlig tenkt som et verktøy for å hindre svart arbeid&,& og er viktig i seg selv. &
&
&Men ROT kan også kunne brukes til å sikre en utsatt bransje& bedre rammevilkår og& gjennom dette mulighet for at flere elever skal få den lærlingeplassen slik at fremtidig jobb med kompetanse og fagbrev i hånda blir en realitet. &
&
&Agder ber om at ROTfradraget igjen vurderes innført. &
&
&& & && & && & && & & &
&