ROT et verktøy for å hindre svart arbeid

<p> <strong>Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2018</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p>Men ROT kan også kunne brukes til å sikre en utsatt bransje&nbsp; bedre rammevilkår og&nbsp; gjennom dette mulighet for at flere elever skal få den lærlingeplassen slik at fremtidig jobb med kompetanse og fagbrev i hånda blir en realitet.</p> <p> <br /> </p>
<p> <em>Se opptak av talen&nbsp;<strong><a href="https://tv.hoyre.no/sally-louise-huseth-vennesland-agder-hoyre">HER</a></strong></em>&nbsp; <br /> <br />Dirigenter, delegater</p> <p>Som eiere av den videregående skole, er ett av våre største mål å sørge for god gjennomføring. <br /> </p> <p>Da blir det å legge til rette for lærlingbedrifter viktig. <br /> </p> <p>Vi har i flere runder økt lærlingtilskuddet og gjort det lettere for håndverkerbedriftene å ta inn nye lærlinger. På den måten har vi sikret rekruttering og videre vekst. <br /> </p> <p>Men det er ett virkemiddel som ennå ikke er tatt i bruk. ROT er skattefradrag på arbeidskostnader knyttet til ansettelse av håndverkere i privat bolig eller fritidsbolig. <strong>ROT er vesentlig tenkt som et verktøy for å hindre svart arbeid</strong>,&nbsp; og er viktig i seg selv. <br /> </p> <p>Men ROT kan også kunne brukes til å sikre en utsatt bransje&nbsp; bedre rammevilkår og&nbsp; gjennom dette mulighet for at flere elever skal få den lærlingeplassen slik at fremtidig jobb med kompetanse og fagbrev i hånda blir en realitet. <br /> </p> <p>Agder ber om at ROTfradraget igjen vurderes innført. <br /> </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p> <br /> </p>