Regjeringens målrettede innsats gir digitale muligheter

Det er godt å være med i et parti som vil legge til rette for fremtidens arbeidsplasser gjennom å ta i bruk de mulighetene digitaliseringen gir oss!nSamarbeidet på Sørlandet viser at det er mulig, og at regjeringens målrettede innsats virker!nn n

Se opptak av talen HERn
n
Dirigenter, kjære landsmøten
n

n

Det er godt med et landsmøte som løfter oss til felles forståelse og innsats inn mot de muligheter den digitale utviklingen gir oss. Å ta de digitale mulighetene i bruk er et viktig tiltak for å SIKRE norske arbeidsplasser. Venstresidens reaksjon er en krampaktig kamp for arbeidsplasser og organisering av arbeidslivet som åpenbart ikke har sin plass i et fremtidig bærekraftig arbeidsliv!n

n

Å skape trygge arbeidsplasser er et målrettet og viktig grep for å skape gode og velfungerende lokalsamfunn rundt i hele landet, og nettopp muligheten for å delta fra hele landet er gode og viktige tiltakspunkter i vår politikk!

n

På Sørlandet opplever vi resultatet av et samarbeid mellom regjering, region, akademia og næringsliv. Det legger til rette for digitalisering; etablering av Mecatronic Innovation Lab ved Universitetet i Agder, en lab som igjen har vært et premiss for etableringen av ny helselab I4-helse, og begge disse når nye høyder gjennom tett samarbeid med senteret for forskning på kunstig intelligens. Robotene som utvikles på labene SKAPER arbeidsplasser!n
n
Aktiviteten har utløst omstilling og utvikling i mange virksomheter, blant annet virksomheter som så mørke skyer i horisonten fordi de var innrettet mot oppdrag for olje- og gassnæringen. Nå er de i front innen nye løsninger og produksjoner, sikrer seg topp kompetanse, og bidrar til at oppgaver som over lang tid har vært utført i lavkostland nå kan flyttes hjem.

n

Det er godt å være med i et parti som vil legge til rette for fremtidens arbeidsplasser gjennom å ta i bruk de mulighetene digitaliseringen gir oss!

n

Samarbeidet på Sørlandet viser at det er mulig, og at regjeringens målrettede innsats virker!n

n

n

n

nnnn

n
n