Regjeringens målrettede innsats gir digitale muligheter

Det er godt å være med i et parti som vil legge til rette for fremtidens arbeidsplasser gjennom å ta i bruk de mulighetene digitaliseringen gir oss!

Samarbeidet på Sørlandet viser at det er mulig, og at regjeringens målrettede innsats virker!


Se opptak av talen HER

Dirigenter, kjære landsmøte

Det er godt med et landsmøte som løfter oss til felles forståelse og innsats inn mot de muligheter den digitale utviklingen gir oss. Å ta de digitale mulighetene i bruk er et viktig tiltak for å SIKRE norske arbeidsplasser. Venstresidens reaksjon er en krampaktig kamp for arbeidsplasser og organisering av arbeidslivet som åpenbart ikke har sin plass i et fremtidig bærekraftig arbeidsliv!

Å skape trygge arbeidsplasser er et målrettet og viktig grep for å skape gode og velfungerende lokalsamfunn rundt i hele landet, og nettopp muligheten for å delta fra hele landet er gode og viktige tiltakspunkter i vår politikk!

På Sørlandet opplever vi resultatet av et samarbeid mellom regjering, region, akademia og næringsliv. Det legger til rette for digitalisering; etablering av Mecatronic Innovation Lab ved Universitetet i Agder, en lab som igjen har vært et premiss for etableringen av ny helselab I4-helse, og begge disse når nye høyder gjennom tett samarbeid med senteret for forskning på kunstig intelligens. Robotene som utvikles på labene SKAPER arbeidsplasser!

Aktiviteten har utløst omstilling og utvikling i mange virksomheter, blant annet virksomheter som så mørke skyer i horisonten fordi de var innrettet mot oppdrag for olje- og gassnæringen. Nå er de i front innen nye løsninger og produksjoner, sikrer seg topp kompetanse, og bidrar til at oppgaver som over lang tid har vært utført i lavkostland nå kan flyttes hjem.

Det er godt å være med i et parti som vil legge til rette for fremtidens arbeidsplasser gjennom å ta i bruk de mulighetene digitaliseringen gir oss!

Samarbeidet på Sørlandet viser at det er mulig, og at regjeringens målrettede innsats virker!