Fleksibel bruk av tiltaksmidler

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2018n n Det er sagt mye om tidlig innsats og eninkluderingsdugnadpå dette landsmøtet.En naturlig del av det er forsøk hvor NAV, fylkeskommunen, kommunene og næringslivet samarbeider om fleksibel bruk av tiltaksmidler. Et flertall i redaksjonskomiteen tror NAVs virkemidler er fleksible nok.n n Agder Høyre mener vi må få til en enda klokere bruk av disse pengenen n

Se opptak av talen HER n n
n
Kjære landsmøte

n

Erna har sagt at vi skal snakke om mennesker, ikke milliarder. n
n
I dag skal jeg likevel snakke om en helt spesiell milliard. I Agder betaler NAV ut 100 millioner kroner hver eneste måned i stønader til unge under 30 år.n
n
Selv om vi vet at det er tidlig innsats som hjelper, så bruker vi altså mer enn en milliard i året på å reparere, bare i vår lille landsdel. Er det riktig bruk av fellesskapets penger?

n

NAV i Agder ønsker å tenke tidlig innsats, og de vil ha mer fleksibilitet i bruken av virkemidlene. De ønsker å bruke noen av de 100 millionene FØR ungdommene havner i NAV-systemet. Håpet er at med mer hjelp mens de er elever, vil flere gjennomføre skolegangen og komme ut i ordinært arbeid i stedet for å bli stønadsmottakere.

n

Erna sier at vi skal løsenvirkelige problemer for virkelige mennesker.n
n
Agder har flest under 30 år på arbeidsavklaringspenger i landet, og antallet øker. Vi er blant de fylkene som har flest på uføretrygd og lavest sysselsettingsgrad. Få kvinnelige innvandrere er i jobb, og vi har flest kvinner som jobber deltid. Det er virkelige problemer. Sola skinner over store deler av Agder, men noen geografiske områder og noen grupper ligger i skyggen. Regionen har satt inn mange tiltak, og vi ser at de virker, men likevel øker gapet mellom Agder og resten av landet. Det betyr at vi må gjøre mer.

n

Agder Høyre har fremmet et viktig tilleggsforslag til resolusjonen.n
n
Det er sagt mye om tidlig innsats og en inkluderingsdugnad på dette landsmøtet.n
n
En naturlig del av det er forsøk hvor NAV, fylkeskommunen, kommunene og næringslivet samarbeider om fleksibel bruk av tiltaksmidler. Et flertall i redaksjonskomiteen tror NAVs virkemidler er fleksible nok.n
n
Agder Høyre mener vi må få til en enda klokere bruk av disse pengene, og vi oppfordrer landsmøtet til å støtte dissensen og vårt forslag nr. 24.

nnnn

n
n