Frivillighetssentralene - en suksesshistorie å ta vare på

Finansiering av Frivillighetssentralene har landet på en god måte, skriver stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad. (Foto: Tor Marius Markussen)
Frivilligheten er viktig for både kommuner og innbyggere over hele landet. Nå må vi alle sørge for å bidra til å at suksesshistorien med frivillighetssentraler kan fortsette i årene fremover.

I år feirer vi at det er 30 år siden daværende sosialminister fra Høyre, Wenche Frogn Sellæg inspirerte kommunene til å starte opp det som ble hetende frivillighetssentraler som er lokalt forankrede møteplasser, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. 

Allerede året etter fikk frivillighetssentralene sin første bevilgning over statsbudsjettet. Det ble startskuddet for suksesshistorie innenfor frivilligheten, og i dag finnes det 468 frivillighetssentraler over hele Norge.  

Frivilligheten har lenge vært en av Høyres hjertesaker. Frivillighet er ikke noe en stat kan skape og tre ned over sine innbyggere. Det er noe som skjer lokalt gjennom ildsjeler.  

Høyre i regjering har gitt kommunene mulighet til å gjennomføre frivillighetspolitikken på en måte de mener er best lokalt. Bevilgningene har økt også i år, om lag 200 millioner kroner går til frivillighetssentralene i 2020. 

Det ble tidligere varslet at tilskuddet fra neste år skulle fordeles etter innbyggertall i kommunene i stedet for antall frivilligsentraler. Regjeringen har i stedet valgt å videreføre dagens ordning i 2021, slik at midlene fortsatt fordeles etter antall frivilligsentraler. Det betyr at regjeringen har gitt kommunene ett ekstra år til å sikre en bærekraftig finansiering av frivillighetssentralene.  

Det blir nå opp til landets lokale folkevalgte å se den verdien frivilligheten lokalt og det arbeidet frivillighetssentralene skaper, og den viktige møteplassen de er for veldig mange.

Nå som regjeringen øker bevilgningene til frivillighetssentralene, håper vi at kommunene følger etter og tør å satse.

Norunn Tveiten Benestad (H)
Stortingsrepresentant
Kommunal- og forvaltningskomiteen