Frivillighetssentralene – en suksesshistorie å ta vare på

Frivillighetenerviktig forbådekommuner og innbyggere over hele landet. Nå må vi alle sørge for å bidra til å at suksesshistorienmed frivillighetssentralerkan fortsette i årene fremover.

nn I år feirer vi at det er 30 år siden daværende sosialminister fra Høyre, Wenche Frogn Sellæg inspirerte kommunene til å starte opp det som ble hetende frivillighetssentraler som er lokalt forankrede møteplasser, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. n

nn

Allerede året etter fikk frivillighetssentralene sin første bevilgning over statsbudsjettet. Det ble startskuddet for suksesshistorie innenfor frivilligheten, og i dag finnes det 468 frivillighetssentraler over hele Norge.

n

Frivilligheten har lengenvært en av Høyres hjertesaker. Frivillighet er ikke noe en stat kannskape og tre ned over sine innbyggere. Det er noe som skjernlokalt gjennom ildsjeler.

nn

Høyre i regjering har gitt kommunene mulighet til å gjennomføre frivillighetspolitikken på en måte de mener er best lokalt. Bevilgningene har økt også i år, om lag 200 millioner kroner går til frivillighetssentralene i 2020. n

n

Det ble tidligere varslet at tilskuddet fra neste år skulle fordeles etter innbyggertall i kommunene i stedet for antall frivilligsentraler. Regjeringen har i stedet valgt å videreføre dagens ordning i 2021, slik at midlene fortsatt fordeles etter antall frivilligsentraler. Det betyr at regjeringen har gitt kommunene ett ekstra år til å sikre en bærekraftig finansiering av frivillighetssentralene.

nn

Det blir nå opp til landets lokale folkevalgte å se den verdien frivilligheten lokalt og det arbeidet frivillighetssentralene skaper, og den viktige møteplassen de er for veldig mange.n
n

n

Nå som regjeringen øker bevilgningene tilnfrivillighetssentralene, håper vi at kommunene følger etter og tør ånsatse.

nnn

Norunn Tveiten Benestad (H)
Stortingsrepresentantn
Kommunal- og forvaltningskomiteennnn

n

n
n