Mangfoldsmidler til Kilden

I statsbudsjett 2019 foreslår Regjeringen å bevilge 1,5 millioner kroner til Kilden Teater- og Konserthus for å styrke arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019.

Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til Kilden Teater- og Konserthus for å styrke arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019.

Kilden ønsker å videreføre suksessen ved å etablere Kilden Dialog som et norsk og nordisk senter for inkludering gjennom scenekunst og musikk. Kilden Dialogs hensikt er å nå ut til flere enn de et kunsthus tradisjonelt når og trekke flere med i medskaping av kunst. Med erfaring fra mange ulike prosjekter kan Kilden Dialog fungere som et kompetanse- og delingssenter for kulturlivets inkluderingsarbeid overfor barn og unge

Satsingen må sees i sammenheng med regjeringens integreringsløft og har som mål å bidra til at en større andel av befolkningen får ta del i gode kulturopplevelser.

Kulturdepartementet har i forslag til statsbudsjett for 2019  fordelt midler på en rekke institusjoner og aktører som har søkt om midler til å gjennomføre integreringstiltak.