Maritim videregående skole

Agder Fylkesting har bevilget – og ønsker å fortsette å bevilge – midler til Maritim Videregående skole, Sørlandet.

Fylkestingsrepresentant Sally Vennesland skriver om viktigheten av å opprettholde bevilgningene til Maritim Videregående skole Sørlandet. (Foto: Mona Hauglid)

Skolen har gode og lange tradisjoner på Sørlandet og har utdannet sjøfolk i mer enn 100 år. Oppstarten var da fullriggeren Sørlandet ble sjøsatt i 1918 og ble vårt første skoleskip.

Skolen  har godkjenning for utdannelse av matroser og motormenn.  Inneværende år har skolen 42 elever hvor 18 er hjemmehørende i landsdelen, resten kommer fra andre kanter av landet.

Det unike med skolen er at hverdagen er lagt opp som en praktisk tilnærming til et liv ombord på et skip. Her bor elevene og her går de sine vakter. Her lærer de, her spiser de, her sover de og her må de tilpasse seg et miljø i fellesskap med andre. Elevene lærer å holde et skip i drift. Og dette miljøet gjør at skolen kan vise til resultater der frafallet er tilnærmet likt null. Her gjennomfører elevene utdannelsen sin og får  en realistisk tilnærming til det kommende yrke til kreve.

Den offentlige videregående skole har ikke et tilbud tilsvarende dette.

Opposisjonen i fylkestinget, ledet av AP ved Gro Bråten har ikke ønsket å gi økonomisk støtte til Maritim Videregående skole. For dem er det et prinsipp å ikke gi støtte til private skoler.

For oss er det viktigste at elevene har en mulighet til å velge en tilpasset utdannelse. Det viktigste må være at elevene får en kvalitativ god utdannelse, ikke hvem som er leverandør og tilbyder. For oss betyr det mest at våre elever gjennomfører videregående skole og settes i stand til å møte de behov som arbeidslivet har  og at elevene har realistiske forventninger til dette. Vi tror på mangfold – også i skole og undervisning.

Skolen reklamerer med mangfold, mestring og muligheter i et maritimt miljø. At vi kan være med å løfte dette tilbudet, også utenfor egen region, ser vi som en styrke for dagens elever og for fremtidig skipsfart.