Mathias Bernander er valgt som medlem av Høyres internasjonale utvalg

Mandag 30. mai behandlet Høyres sentralstyre oppnevning av medlemmer til Internasjonalt utvalg. Mathias Bernander fra Agder ble valgt som medlem av utvalget.

Fylkespolitiker Mathias Bernander (Foto: Agder Høyre)

Mandat

Utvalget skal bidra til politikkutvikling og kompetanseheving i partiorganisasjonen på utenrikspolitiske spørsmål, videreutvikle deler av Høyres internasjonale kontaktnettverk og delta og bidra til intern og offentlig debatt. Utvalget vil ha en toårig mandatperiode og vurderes deretter for videre aktivitet.

Internasjonalt utvalg i Høyre skal:

  • Arbeide innenfor områdene utenriks og europaspørsmål, forsvar, nordområde og bistandspolitikk. Løfte de internasjonale spørsmålene og bidra til en diskusjon om hva en konservativ utenrikspolitikk betyr i dagens situasjon både internt i partiet og i offentligheten.
  • Sørge for at Høyre er det fremste politiske verkstedet for utforming av norsk utenriks-, europa- forsvars-, nordområde- og bistandspolitikk.
  • Være en pådriver i EU-debatten.
  •  Opprette kontakter blant søsterpartier i Europa og andre deler av verden utover EPP-samarbeidet.
  • Kunne benyttes til representasjonsoppgaver overfor søsterpartier og i nettverksorganisasjonene som Høyre er medlem av.
  • Initiere og delta i partiarrangementer i lokalforeninger over hele landet.
  • Bidra til debatter med internasjonal relevans, f.eks. migrasjonspolitikk, klimapolitikk og terrorbekjempelse.

Sammensetningen av Internasjonalt utvalg:

Ingjerd Schou, leder

Nikolai Astrup

Geir Flikke

Mari Holm Lønseth

Leder av Unge Høyres internasjonale utvalg (pt Leon Mossing)

Marte Ziolkowski

Nikolai Hegertun

Njord Wegge

Ingvild Stub

Mathias Bernander

Lars Myraune