Minneord – Astrid Gjertsen

nn Tidligere statsråd Astrid Gjertsen gikk bort 17. juni, 91 år gammel. nnnnn n

nn Astrid var en varm og engasjert politiker, med omtanke for sine medmennesker. Og hun var en reformator som på viktige områder bidro til å gjøre hverdagen enklere for folk flest. Hun vil bli husket som politikeren som åpnet Norge og lempet på rigide reguleringer.

nn

På 1960- og 70-tallet gikk stadig flere kvinner ut i lønnet arbeid. Stengte butikker etter kl 17 ble en hemsko for mange. Astrid så klarere enn de fleste at tidene hadde endret seg. Under slagordet «et åpnere samfunn» kjempet hun igjennom reformer som de fleste i dag ser som selvsagte.

nn

At Norge ble hennes hjemland, må sies å være en skjebnens tilskikkelse. Født i Horsens og oppvokst på en gård i Jylland arbeidet hun som gymnasiast våren 1945 frivillig for Røde Kors i en Folke Bernadotte-leir i nærheten. Der pleiet hun norske overlevende fra tyske fangeleire, på vei hjem med de hvite bussene. En av de frigitte fangene ble året etter hennes ektefelle og hun fulgte 18 år gammel med ham til Norge.n

nn

I 1953 kjøpte paret eiendommen Rosenlund på Borøya og flyttet med sine to barn fra Oslo til Tvedestrand. Eiendommen var gjengrodd, men Astrid omskapte den ved årelang innsats til et imponerende hageanlegg. Folk kom langveis fra for å se hennes mesterverk. Det var ingen tilfeldighet at hun i årene etter politikken ble en yndet foredragsholder om hagestell.

nn

Etter å ha flyttet til Borøya engasjerte hun seg aktivt i bl.a. husmorlaget og fikk i den forbindelse flere fremtredende verv. Veien fra frivilligheten over i aktiv politikk var kort og valget falt på Høyre.

nn

Astrids politiske løpebane begynte som innvalgt i Tvedestrand kommunestyre og formannskap i 1967. Hennes store hjertesak var eldreomsorg og hun var en sterk pådriver for å få bygd Tvedestrand første sykehjem. I den forbindelse insisterte hun på å bli valgt som leder av byggekomiteen, noe hun ble. Sykehjemmet stod klart i 1974 og ble starten på Tvedestrand kommunes helse- og omsorgssenter, Strannasenteret. Astrids omtanke for de eldre var velkjent, noe som resulterte i opprettelsen av Astrids vinfond. Et betydelig beløp ble innsamlet og ved hjelp av disse midlene ble det kjøpt inn vin som kom de eldre til gode ved høytidsdager på Strannasenteret.

nn

I tillegg til folkevalgte oppgaver bidro hun også i det organisatoriske arbeidet i Tvedestrand- og Aust-Agder Høyre. Hun var bl.a. formann i Tvedestrand Høyre i perioden 1972 – 75.

nn

Som fast innvalgt stortingsrepresentant for Aust-Agder fra 1973 til 1989, en av de aller første kvinnelige kandidater som toppet sitt partis liste og den første representant noensinne født i et annet land, fikk hun raskt tillit også nasjonalt. Hun var medlem av gruppestyret fra 1973 til 1981, 2. nestleder i Høyre 1978-82 og forbruker- og administrasjonsminister i Willoch-regjeringen fra 1981 til 1986.

nn

Vi minnes AstridnGjertsen i takknemlighet og respekt.

nnn

Harald Furre, leder Agder Høyren
Birger Eggen, leder Tvedestrand Høyrennnn

n


n