Minoritetsungdommer i Agder får for lite hjelp

Interpellasjon fra Torunn Ostad, gruppeleder i Høyre, er fremmet i fylkestinget 16. februar 2021 og handler om Agder fylkeskommunes viktige minoritetsarbeid.

Torunn Ostad, Agder Høyre

En av de viktigste satsingene i fylkeskommunen er levekår, likestilling, inkludering og mangfold. Arbeidet mot negativ sosial kontroll er viktig for å sikre at alle innbyggerne våre kan leve frie, gode liv. En viktig brikke i arbeidet, og et tiltak som ser ut til å virke, er minoritetsrådgivere.

IMDi har 49 minoritetsrådgivere som er utplassert på videregående og ungdomsskoler i alle landets fylker. Agder har to rådgivere, en på Sam Eyde videregående skole og en på Kvadraturen videregående skole. Minoritetsrådgiverne skal hjelpe elever som står i fare for eller utsettes for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. 

Er dette et problem i Agder? Ja. Og det øker.

Våre to minoritetsrådgivere melder om at stadig flere ungdommer kommer til dem og ber om hjelp. I tillegg skal de sørge for kompetanseheving for lærere og andre i hjelpeapparatet. De trenger mer ressurser. På statsbudsjettet er det satt av midler til 10 nye slike stillinger. Høyre er enige med våre to minoritetsrådgivere om at en av de nye stillingene må komme til Agder, og vi vil slåss for det. Derfor løfter vi saken både i Arendal kommune og Agder fylkeskommune denne uken.

Sakene rådgiverne jobber med kan være av alvorlig art, som å bli holdt i utlandet mot sin vilje eller utsatt for vold og trusler. Eller det kan handle om elever som må komme rett hjem fra skolen og som ikke får delta på fritidsaktiviteter, turer, møte venner eller ha kjæreste. Andre saker handler om kontroll fra brødre eller personer i miljøet som følger med på hvordan den unge oppfører seg på bussen og kjøpesenteret, om han/hun går «riktig» kledd og omgås «riktige» venner osv.  Flere minoritetsrådgivere melder også om saker om intern kontroll på skolen, der elever følger med på medelevers bruk av hijab, overholdelse av ramadan etc. (Kilde: IMDIs rapport for 2019)

Det er veldig bra at regjeringen har bevilget penger til nye stillinger. Nå er det viktig at vi jobber på alle fronter for å sikre at Agder får en av de nye stillingene.

Alle har rett på en trygg og god oppvekst og skolehverdag, uavhengig av hvor de kommer fra!