Mye på spill for Agder når Stortinget trer sammen igjen

Mandag 3. oktober var det duket for høytidelig åpning av det 167. storting. Svein Harberg fra Agder Høyre er takknemlig for fornyet tillit som Stortingets første visepresident, samtidig som han er bekymret for regjeringens nedprioritering av landsdelen.

Stortingsrepresentant Ingunn Foss og Stortingets første visepresident Svein Harberg ved den høytidelige åpningen av det 167. storting. (Foto: Privat)

– Det føles alltid like stort og viktig å være med på åpningen av Stortinget. Det er en viktig tradisjon som samler store deler av de demokratiske institusjonene våre til en spesiell begivenhet, sier Ingunn Foss etter åpningen.

Sammen med Svein Harberg utgjør duoen Agder Høyres stortingsrepresentanter for perioden 2021-2025. Harberg var også tilfreds med åpningen, og påpeker samtidig viktigheten av arbeidet som står foran dem:

– Det var som alltid en flott åpning, og jeg ser frem til et stortingsår fylt av politiske diskusjoner og nye kamper for landsdelen vår. Skal vi få til en storstilt industrisatsning på Agder med blant annet batteri og havvind, må vi utfordre regjeringen når de varsler kutt etter kutt i viktige prosjekter for Sørlandet.

– Mye på spill for regionen vår

Ingunn Foss er enig med Harberg, og legger til:

– Nå er det mye som står på spill for regionen vår. Vi ser at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering bevisst nedprioriterer Agder hver gang muligheten byr seg, noe som kan få store konsekvenser for en landsdel i rivende utvikling. Makten ligger i Stortinget, så vi skal gjøre det vi kan for å levere på hjemmebane.

Hun mener forskjellen på leveransene til Agder fra sittende regjering og Solberg-regjeringen er påfallende, og viser til resultater som stadig blir mer synlige:

– Senest denne uken ser vi enda effekten av Høyre i regjering for Agder. Ny politibåt er på plass i Lister, noe som vil ha stor betydning for sikkerheten og beredskapen til sjøs i hele regionen.

Gjenvalgt som visepresident

Presidentskapet 2022-2023

Før Stortinget ble høytidelig åpnet av H.M. Kongen mandag, trådte Stortinget sammen lørdag 1. oktober for å konstituere seg. Under konstitueringen ble Sein Harberg gjenvalgt som Stortingets første visepresident, og fortsetter dermed i den svært ansvarstunge rollen han har hatt siden 2021.

– Jeg er veldig ydmyk overfor Stortinget som har gitt meg fornyet tillitt i en tid hvor det å skape tillitt til Stortinget er essensielt for arbeidet vårt. Jeg skal gjøre mitt for at folk skal oppleve nærhet og stolthet over nasjonalforsamlingen vår, selve hjertet i det norske demokratiet, sier Harberg.

Både Harberg og Foss er motiverte for et nytt år i arbeid for landsdelen, og håper folk og bedrifter fortsetter å ta kontakt med sine utfordringer.

(Foto: Morten Brakestad/Stortinget)