Nettmøte: Opplæringstilbud for medlemmer, folke- og tillitsvalgte

nn For å løfte hele partiet frem mot valget i 2021 og 2023, og som et tilbud til alle våre folke-/tillitsvalgte og våre nye medlemmer, ønsker vi å legge til rette for opplæring og skolering som både utvikler og styrker organisasjonen vår.n n

Tilbud til alle medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte!

n

VIKTIG INFORMASJON
På grunn av Korona, følger Høyre de nasjonale retningslinjene om å ikke avholde fysiske treffpunkter. Derfor tilbyr vi nå utvalgte kurs som streames direkte via Microsoft Teams (les mer hvordan man deltar i nettmøte her).n
n
n

n

Individuell opplæring for alle medlemmer

n

Vi har valgt ut enkelte populære temaer som presenteres gjennom Teams. Da kan dere sitte i fred og ro hjemme i sofakroken eller på hjemmekontor, mens vi går gjennom de ulike tema. Dere kan spørre spørsmål til innlederen og dere vil motta Powerpoint-filen i etterkant, sammen med en diplom på gjennomført kurs.n
n

n

Følgende nettkurs blir avholdt:

n
  n
 • Mandag 27. april kl. 19.00 — 20.45: Organisatorisk grunnkurs, ideologi og partikultur (spesielt anbefalt for nye medlemmer)
 • n
n
  n
 • Mandag 4. mai kl. 19.00 — 19.45: Sosiale medier for nybegynneren
  n
  n
 • n
 • Mandag 4. mai kl. 20.00 — 20.45: Sosiale medier for erfarnen
  n
 • n
n
  nn
 • Torsdag 7. mai kl. 19.00 — 20.45: Hvordan få god aktivitet i foreningen? Styrearbeid (ulike verv) og medlemstilbud n
  n
 • n
n
  n
 • Torsdag 14. mai kl. 19.00 — 20.45: Ideologi, retorikk og kommunikasjonsarbeid (anbefalt for lokalpolitikere og tillitsvalgte)
  n
  n
 • n
n

n

n

Påmelding til regionrådgiver Tor Marius Markussen på e-post tmm@hoyre.no innen dagen før kursdato!
_____________________________________________________________

n
n
n
n

Egen skolering for lokallagene

Lokallagsledere og gruppeledere undersøker behovet for egen skreddersydd opplæring for sine tillits— og folkevalgte, og melder i fra til Tor Marius. Vi lager da en påmeldingslink med dato og tidspunkt som dere videreformidler til deres medlemmer.n

Fra Agder Høyre kan vi tilby skreddersydd opplæring på akkurat det dere har behov for, samtidig som vi ser at slike samlinger også er med å bygger laget. Dette kan både inkludere samlinger med både regionale og sentrale innledere.n
n

n

n Type opplæring vi kan skreddersy

n

n

n

— Organisatorisk grunnkursn
— Partikulturn
— Kommunikasjonsarbeid (sosiale medier, pressearbeid, formidling, og intern/ekstern kommunikasjon)n
— Ideologi, retorikk og taleteknikkn
— Politisk arbeid og politikkutvikling
— Kampanjearbeidn
— Organisasjonsutvikling (Medlemspleie og medlemstilbud, styrearbeid, ulike verv, årshjul, økonomi/kasserer o.l.)n
n

n

Har dere behov for opplæring utover listen over, så er det bare å gi beskjed til Tor Marius Markussen på e-post tmm@hoyre.no.

Ønsker dere en sentralninnleder fra fylket eller Stortinget for å arrangere et temamøte, så vil vingjerne bistå så snart karantenesituasjonen er over og myndigheter åpner opp for slike fysiske samlinger.