NEXT-deltakere i sentrale posisjoner

Next-deltakere under besøk på Stortinget november 2016

Flere NEXT-deltakere fra Agder Høyre har blitt rekruttert til sentrale verv.

En av de viktigste grunnene til at Agder Høyre etablerte talentutviklingsprogrammet NEXT, var for å forsterke arbeidet med å rekruttere og skolere lovende politikere fra regionen.

Samtidig er det viktig at vi har en rekrutteringsbase for sentrale posisjoner og verv i regjering og partiapparatet.


Siden oppstart, har følgende av våre deltakere fått sentrale posisjoner:


Å ha en god stall av yngre talentfulle politikere er viktig for å sikre at Høyre fortsatt er det ledende partiet i Agder. Dette er viktig både for å fornye politikkens innhold og for å ha en rekrutteringsbase i nominasjonsprosesser. Derfor vil Agder Høyre fortsette med talentrekrutteringsarbeidet.


Har du tips om navn på deltaker? Send en e-post til agder@hoyre.no idag!