Nominasjonskomitéens innstilling til Agder Høyres fylkesordførerkandidat 2019

nNominasjonskomiteen innstiller enstemmig ArnenThomassen (59) fra Lillesand som fylkesordførerkandidat til Agder Høyres Nominasjonsmøten26. november 2018n

Det er ennerfaren politiker som blir innstilt og han har i sitt politiske arbeid vist bådengjennomføringsevne og evne til å oppnå samarbeid omkring de gode løsningene. Ennsom gjennom sitt arbeid og engasjement har vist at han er en politikere mednintegritet og innflytelse. Arne var den kandidaten med størst oppslutning i prøvenominasjonenntil Agder Høyres foreninger og i urnominasjonen for alle medlemmene. Han oppnåddensterk støtte på tvers av regioner og kommuner.n
n

n

n

Hele nominasjonskomiteensninnstilling til Agder Høyres fylkestingsvalgliste 2019 – 2023 blirnoffentliggjort innen 2. oktober.

n

n

AgdernHøyres Nominasjonsmøte avholdes 26. november 2018 kl. 18.00 på hotell ScandicnKristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608nKristiansand Sn
n

n

n

Kontaktinfo for uttalelser:

n

Leder av Agder Høyres nominasjonskomité Bjørgulv S.nLund, mobil: 978 98 905, e-post: bjorgulv.sverdrup.lund@ae.non

n

nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

AgdernHøyres nominasjonskomite

n
n

Verv

n
n

Region

n
n

Kommune

n
n

Bjørgulv S. Lund

n
n

Leder

n
n

Setesdalen

n
n

Valle

n
n

Hilde Rullestad

n
n

Nestleder

n
n

Agder Høyre

n
n

Farsund

n
n

Janne F. Kristoffersen

n
n

Medlem

n
n

Lindesnes

n
n

Lindesnes

n
n

Edmund Stave

n
n

Medlem

n
n

Lister

n
n

Farsund

n
n

Einar Holmer-Hoven

n
n

Medlem

n
n

Kristiansand

n
n

Lillesand

n
n

Vegard Launes

n
n

Medlem

n
n

Kristiansand

n
n

Kristiansand

n
n

Ragnhild Løvdal

n
n

Medlem

n
n

Østre Agder

n
n

Gjerstad

n
n

Peder Syrdalen

n
n

Medlem

n
n

Arendal

n
n

Arendal

n
n

BeatenSkretting

n
n

Medlem

n
n

Kvinneforum

n
n

Grimstad

n
n

Amalie Gunnufsen

n
n

Medlem

n
n

Unge Høyre

n
n

Kristiansand

n
n

Rolf Larsen

n
n

Medlem

n
n

Senior Høyre

n
n

Arendal

n
n

Jannecke Beyer Guttormsen

n
n

Sekretær

n
n

Agder Høyre

n
n

Arendal

n
nnnn

n
n