Nominasjonskomitéens innstilling til Agder Høyres fylkesordførerkandidat 2019

Resten av kandidatene blir offentliggjort innen 2. oktober 2018

Nominasjonskomiteen innstiller enstemmig Arne Thomassen (59) fra Lillesand som fylkesordførerkandidat til Agder Høyres Nominasjonsmøte 26. november 2018 

Det er en erfaren politiker som blir innstilt og han har i sitt politiske arbeid vist både gjennomføringsevne og evne til å oppnå samarbeid omkring de gode løsningene. En som gjennom sitt arbeid og engasjement har vist at han er en politikere med integritet og innflytelse. Arne var den kandidaten med størst oppslutning i prøvenominasjonen til Agder Høyres foreninger og i urnominasjonen for alle medlemmene. Han oppnådde sterk støtte på tvers av regioner og kommuner.

 

Hele nominasjonskomiteens innstilling til Agder Høyres fylkestingsvalgliste 2019 - 2023 blir offentliggjort innen 2. oktober.

  

Agder Høyres Nominasjonsmøte avholdes 26. november 2018 kl. 18.00 på hotell Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand S

 

Kontaktinfo for uttalelser:

Leder av Agder Høyres nominasjonskomité Bjørgulv S. Lund, mobil: 978 98 905, e-post: bjorgulv.sverdrup.lund@ae.no

 

Agder Høyres nominasjonskomite

Verv

Region

Kommune

Bjørgulv S. Lund                

Leder

Setesdalen

Valle

Hilde Rullestad

Nestleder

Agder Høyre

Farsund

Janne F. Kristoffersen

Medlem

Lindesnes

Lindesnes

Edmund Stave

Medlem

Lister

Farsund

Einar Holmer-Hoven                

Medlem

Kristiansand

Lillesand

Vegard Launes

Medlem

Kristiansand

Kristiansand

Ragnhild Løvdal

Medlem

Østre Agder

Gjerstad

Peder Syrdalen

Medlem

Arendal

Arendal

Beate Skretting                 

Medlem

Kvinneforum

Grimstad

Amalie Gunnufsen

Medlem

Unge Høyre

Kristiansand

Rolf Larsen

Medlem

Senior Høyre

Arendal

Jannecke Beyer Guttormsen

Sekretær

Agder Høyre

Arendal