Innkalling til Agder Høyres Nominasjonsmøte

nn Det kalles med dette inn til Nominasjonsmøte for Agder Høyres fylkestingsvalgliste 2019 – 2023.nnn n

nn Se vedlagt innkalling tilnAgder Høyres Nominasjonsmøte.n
n
Til delegater

nn

Det kalles med dette inn tilnNominasjonsmøte for Agder Høyres fylkestingsvalgliste 2019 – 2023. n
n
* Kun de delegater med vara som er valgt av lokalforeningene og meldt inn til Agder Høyre innenfor angitt frist, kan delta på møtet med uttale- og stemmerett. Delegatene må ha vært medlem i minst 4 uker før møtet og ha betalt kontingent før møtet begynner for å ha stemmerett.

n

Dato: 26. november 2018n
Tid: Kl. 18.00 – Registrering fra kl. 17.15 ved inngang til møtesalen n
Sted:n Hotel Scandic KristiansandnBystranda, Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand S

n

n
SAKSLISTEn

n
  n
 1. Åpning av nominasjonsmøtet
 2. n
 3. Stemmeberettigede delegater tilstede
 4. n
 5. Godkjenning av innkalling
 6. n
 7. Valg av møteleder, referent og bisitter
 8. n
 9. Spørsmål om åpent/lukket møte
 10. n
 11. Valg av to delegater til å underskrive protokollen
 12. n
 13. Valg av tre delegater til tellekorps
 14. n
 15. Nominasjonskomiteens redegjørelse og presentasjon av kandidatene
 16. n
 17. Nominasjon av kandidater til Fylkestingsvalglisten 2019 – 2023
 18. n
 19. Valg av to tillitsmenn for listen
 20. n
 21. Nominasjonsmøtets godkjenning av at fylkesstyret gis fullmakt til å supplere listen ved eventuelt forfall
 22. n
n

n
n

n

Vel møtt.

nnnn

n Nominasjonsliste:

n

Nr. Navn Kommune Fødtn
1 Arne Thomassen Lillesand 1959n
2 Benedichte L. Hellestøl Lyngdal 1987n
3 Mathias Bernander Kristiansand 1989n
4 Torunn Ostad Grimstad 1972n
5 Erik Johan T. Lindøe Arendal 1996n
6 Hannah B. T. Dybesland Mandal 1970n
7 Terje Damman Mandal 1958n
8 Maiken Messel Arendal 1954n
9 Arild Windsland Birkenes 1959n
10 Torunn Charlotte Nyberg Valle 1968n
11 Haagen S. N. Poppe Arendal 1995n
12 Sally L. H. Vennesland Vennesla 1957n
13 Hans Otto Lund Kristiansand 1950n
14 Gunn Brekka Arendal 1977n
15 Stein Rune Hagestrand Gjerstad 1964n
16 Amalie Kollstrand Arendal 1997n
17 Kjetil Aga Farsund 1981n
18 Janne Nøkland Haddeland Hægebostad 1983n
19 Harald F. Andersen Kristiansand 1959n
20 Frida Glamsland Lillesand 1999n
21 Olav Neset Bygland 1955n
22 Aurora Hårtveit Kristiansand 1996n
23 Ove Nodeland Mandal 1962n
24 Sigrid Tufteland Lindesnes 1964n
25 Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus Arendal 1978n
26 Carolina Moland Vegårshei 1979n
27 Olav K Hovet Valle 1957n
28 Ann-Toril Briksdal Bykle 1979n
29 Halvor Rismyhr Lillesand 1955n
30 Line Ostad Grimstad 1994n
31 Arne Guddal Tvedestrand 1959n
32 Marianne Rysstad Valle 1986n
33 Ole-Jo Vigebo Mandal 2000n
34 Marianne Landaas Tvedestrand 1957n
35 Einar Halvorsen Arendal 1944n
36 Bente Birkeland Flekkefjord 1969n
37 Birger Eggen Tvedestrand 1959n
38 Hedda Velaug Løvland Kristiansand 1963n
39 Finn Bjørn Rørvik Evje og Hornnes 1952n
40 Linda Borghild Skjulestad Arendal 1973n
41 Jørgen Heimsæter Lillesand 1999n
42 Kirsten Svensson Hægebostad 1977n
43 Dag Gjesteby Risør 1948n
44 Inger Stray Jensen Farsund 1945n
45 Odd Arne Ougland Audnedal 1950n
46 Roy Fardal Søgne 1959n
47 Roger Abusland Lyngdal 1966n
48 Otto Randøy Lillesand 1955n
49 Ronny Sæbø Kristiansand 1968n
50 Ole Guttorm Ihme Mandal 1949n
51 Lucas Didrik Haugeberg Kristiansand 1995n
52 Laila Stunes Arendal 1947n
53 Erik Bjørndal Farsund 1972n
n