Innkalling til Agder Høyres Nominasjonsmøte

Det kalles med dette inn til Nominasjonsmøte for Agder Høyres fylkestingsvalgliste 2019 - 2023.

Se vedlagt innkalling til Agder Høyres Nominasjonsmøte.

Til delegater

Det kalles med dette inn til Nominasjonsmøte for Agder Høyres fylkestingsvalgliste 2019 - 2023.

* Kun de delegater med vara som er valgt av lokalforeningene og meldt inn til Agder Høyre innenfor angitt frist, kan delta på møtet med uttale- og stemmerett. Delegatene må ha vært medlem i minst 4 uker før møtet og ha betalt kontingent før møtet begynner for å ha stemmerett.

Dato:     26. november 2018
Tid:        Kl. 18.00 - Registrering fra kl. 17.15 ved inngang til møtesalen 
Sted:      Hotel Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand S


SAKSLISTE

 1. Åpning av nominasjonsmøtet
 2. Stemmeberettigede delegater tilstede
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Valg av møteleder, referent og bisitter
 5. Spørsmål om åpent/lukket møte
 6. Valg av to delegater til å underskrive protokollen
 7. Valg av tre delegater til tellekorps
 8. Nominasjonskomiteens redegjørelse og presentasjon av kandidatene
 9. Nominasjon av kandidater til Fylkestingsvalglisten 2019 - 2023
 10. Valg av to tillitsmenn for listen
 11. Nominasjonsmøtets godkjenning av at fylkesstyret gis fullmakt til å supplere listen ved eventuelt forfall

 

Vel møtt.

Nominasjonsliste:

Nr. Navn Kommune Født
1 Arne Thomassen Lillesand 1959
2 Benedichte L. Hellestøl Lyngdal 1987
3 Mathias Bernander Kristiansand 1989
4 Torunn Ostad Grimstad 1972
5 Erik Johan T. Lindøe Arendal 1996
6 Hannah B. T. Dybesland Mandal 1970
7 Terje Damman Mandal 1958
8 Maiken Messel Arendal 1954
9 Arild Windsland Birkenes 1959
10 Torunn Charlotte Nyberg Valle 1968
11 Haagen S. N. Poppe Arendal 1995
12 Sally L. H. Vennesland Vennesla 1957
13 Hans Otto Lund Kristiansand 1950
14 Gunn Brekka Arendal 1977
15 Stein Rune Hagestrand Gjerstad 1964
16 Amalie Kollstrand Arendal 1997
17 Kjetil Aga Farsund 1981
18 Janne Nøkland Haddeland Hægebostad 1983
19 Harald F. Andersen Kristiansand 1959
20 Frida Glamsland Lillesand 1999
21 Olav Neset Bygland 1955
22 Aurora Hårtveit Kristiansand 1996
23 Ove Nodeland Mandal 1962
24 Sigrid Tufteland Lindesnes 1964
25 Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus Arendal 1978
26 Carolina Moland Vegårshei 1979
27 Olav K Hovet Valle 1957
28 Ann-Toril Briksdal Bykle 1979
29 Halvor Rismyhr Lillesand 1955
30 Line Ostad Grimstad 1994
31 Arne Guddal Tvedestrand 1959
32 Marianne Rysstad Valle 1986
33 Ole-Jo Vigebo Mandal 2000
34 Marianne Landaas Tvedestrand 1957
35 Einar Halvorsen Arendal 1944
36 Bente Birkeland Flekkefjord 1969
37 Birger Eggen Tvedestrand 1959
38 Hedda Velaug Løvland Kristiansand 1963
39 Finn Bjørn Rørvik Evje og Hornnes 1952
40 Linda Borghild Skjulestad Arendal 1973
41 Jørgen Heimsæter Lillesand 1999
42 Kirsten Svensson Hægebostad 1977
43 Dag Gjesteby Risør 1948
44 Inger Stray Jensen Farsund 1945
45 Odd Arne Ougland Audnedal 1950
46 Roy Fardal Søgne 1959
47 Roger Abusland Lyngdal 1966
48 Otto Randøy Lillesand 1955
49 Ronny Sæbø Kristiansand 1968
50 Ole Guttorm Ihme Mandal 1949
51 Lucas Didrik Haugeberg Kristiansand 1995
52 Laila Stunes Arendal 1947
53 Erik Bjørndal Farsund 1972