Ny leder i Agder Høyres Bedriftskanal

Agder Høyres Bedriftskanal er et forum for små og mellomstore bedrifter, som ønsker å delta aktivt i utviklingen av regionens næringspolitikk. Her er bedrifter fra alle næringer velkommen.

Tom Roger Øydne fra Evje & Hornnes er AU-medlem i Agder Høyre og leder for Bedriftskanalen i vår landsdel. Foto: Evje og Hornnes Høyre

Agder Høyres Bedriftkanal er et forum for små og mellomstore bedrifter, som ønsker å delta aktivt i utviklingen av regionens næringspolitikk. Tom Roger Øydne fra Evje & Hornnes er leder for Bedriftskanalen på Agder, mens John G. Bernander fra Kristiansand sitter som sentralt styremedlem i det nasjonale styret.

Til daglig driver Tom Roger busselskapet Konkurrenten og Risdal Buss AS fra sine lokaler på Evjemoen. Gjennom sitt arbeid med bransjepolitikk og rammebetingelser, er Tom Roger en god leder for utvalget. Han mener sterkt at næringslivets innsats er viktig, for å skape verdier som kan fordeles. «Kaken må bakes, før den kan deles!».

Bedriftskanalen skal ta opp temaer som er viktig for dere i næringslivet og skape nettverk som gjør at partiet får innspill til både våre lokalpolitikere, fylkestingsgruppe, Storting og regjeringsapparat. Vi skal nå småbedrifter som ikke har ressurser til selv å ta kontakt med Høyres politikere for å fremme sine synspunkter.

Vil du delta? Ta kontakt

Ønsker du å få invitasjoner til møte med statsråder eller temamøte som er viktig for næringslivet? Da ønsker vi å høre fra deg.

Send oss en mail til agder@hoyre.no eller ring oss på mobil 913 84 740.