Ny stortingsmelding: Økt fokus på forebygging av ungdomskriminalitet

Barn og unge skal føle seg trygge i byene våre og de fleste ungdommer begår ikke kriminalitet. Når ungdomskriminaliteten de siste årene har økt, er det viktig å ta grep for å hindre negativ utvikling.

11. Juni la regjeringen frem stortingsmeldingen om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. Stortingsrepresentant Ingunn Foss mener hovedbudskapet er at alle barn og unge skal føle seg trygge i byene våre (Foto: Agder Høyre).

Gjengkriminalitet representerer en betydelig samfunnsutfordring. Kriminelle gjenger begår alvorlig kriminalitet som har innvirkning på samfunnet som helhet, for nærmiljø og for innbyggernes trygghet. Derfor lanserer regjeringen denne stortingsmeldingen, som er den første av sitte slag på 20 år. Målet er å bekjempe ungdomskriminalitet, og forhindre at ungdommen vår blir morgendagens gjengmedlemmer.

Meldingen dekker mange temaer, men dette er blant de viktigste:

  1. Forebygge mer kriminalitet: Regjeringen har fremmet lovforslag som skal gjøre det lettere for offentlige etater å dele informasjon som ellers er taushetsbelagt. På den måten kan politiet på et tidlig tidspunkt få kjennskap til personer som beveger seg i kriminell retning, og stanse det før det eskalerer.
  2. Følge opp ungdom som begår lovbrudd raskere og mer effektivt: Politiet har fått tilført store ressurser. I tillegg vil vi videreutvikle reaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff slik at ungdommer raskere får en egnet straffereaksjon.
  3. Innholdet i ungdomsoppfølgingen og ungdomsstraffen skal styrkes: Vi jobber for et mer forpliktende samarbeid om innholdet med blant annet helse, skole og barnevern. Slik sikrer vi at innholdet i straffegjennomføringen blir mer målrettet og av høyere kvalitet.
  4. Vi skal bekjempe gjengkriminalitet gjennom en rekke lovendringer: Forbud mot deltakelse i og rekruttering til gjenger, macheteforbud, mer inndragning av kriminelt utbytte og forbud mot å dele voldsfilmer, i tillegg til en særskilt satsing mot ungdoms- og gjengkriminalitet gjennom Revidert nasjonalsbudsjett. 

Vi må hindre rekruttering til gjenger gjennom å forebygge barne- og ungdomskriminalitet, og det kan ikke løses av justissektoren alene. Tvert imot er tverrsektorielt samarbeid og tjenestetilbud nødvendig for å forebygge og bekjempe barne- og ungdomskriminalitet.