Agder Høyres kampanjemedarbeider

Som et supplement til fylkesorganisasjonene, har Høyres hovedorganisasjon ansatt regionale kampanjemedarbeidere. For Agder Høyre er vi glad for å ha Erik Johan T. Lindøe med på vinnerlaget!nn

Erik Johan skal bistå med praktisk oppfølging av våre lokalforeninger og tilrettelegging av valgkampen. Hensikten er å styrke arbeidet i hele regionen og arbeidsoppgavene skal være å bistå Høyres kampanjeavdeling og fylkesorganisasjonen i praktisk gjennomføring av kampanjeaktiviteter.n
n
Erik Johan er sekretær for Agder Høyres valgkamputvalg, hvor Hannah Dybesland fra Mandal er leder og Maiken Messel fra Arendal nestleder.n
n
Som regional kampanjemedarbeider deltar Erik Johan også i Agder Høyres fylkesstyre og arbeidsutvalg, og skal ha tett samarbeid med fylkessekretær Jannecke B. Guttormsen og regionrådgiver Tor Marius Markussen.n
n
Vi ønsker Erik Johan hjertelig velkommen!nn
n

n
n

n

n
n