Agder Høyres kampanjemedarbeider

Erik Johan T. Lindøe, Agder Høyres regionale kampanjemedarbeider
Som et supplement til fylkesorganisasjonene, har Høyres hovedorganisasjon ansatt regionale kampanjemedarbeidere. For Agder Høyre er vi glad for å ha Erik Johan T. Lindøe med på vinnerlaget! 

Erik Johan skal bistå med praktisk oppfølging av våre lokalforeninger og tilrettelegging av valgkampen. Hensikten er å styrke arbeidet i hele regionen og arbeidsoppgavene skal være å bistå Høyres kampanjeavdeling og fylkesorganisasjonen i praktisk gjennomføring av kampanjeaktiviteter.

Erik Johan er sekretær for Agder Høyres valgkamputvalg, hvor Hannah Dybesland fra Mandal er leder og Maiken Messel fra Arendal nestleder.

Som regional kampanjemedarbeider deltar Erik Johan også i Agder Høyres fylkesstyre og arbeidsutvalg, og skal ha tett samarbeid med fylkessekretær Jannecke B. Guttormsen og regionrådgiver Tor Marius Markussen.

Vi ønsker Erik Johan hjertelig velkommen!