Høyre har ambisjoner for jernbanen

nn Nye Veier AS har vist seg å være en suksess for økt gjennomføringskraft og lønnsomhet på en rekke veiprosjekter, med effektiv planlegging og utbygging av viktige stamveier. Norge er tjent med en lignende organisering for utvikling av nye jernbanestrekninger.nnn n

nn Derfornbør også Nye Baner AS etableres. En tett oppfølging av vedtattenjernbaneprosjekter fra planlegging til ferdigstillelse vil samtidig bidra tilnstørre forutsigbarhet og satsningsvilje fra næringslivet.

nn

I lys av fremtidens klima- og miljøutfordringer bør Norge satse på samferdselstilbud som kan frakte mange mennesker samtidig, til og fra jobb, til studiesteder og til fritidsreiser. Togtilbudet i Sør-Norge vil fremstå som betydelig mer attraktivt for en stor del av landets befolkning etter en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

nn

Grenlandsbanen, en 60-km dobbeltsporet jernbane mellom Porsgrunn og Brokelandsheia vil løfte en hel landsdel. 1 time kortere reisetid til og fra Oslo til Agder og Rogaland, vil gjøre toget til et realistisk alternativ til både bil og fly. Den nye jernbanestrekningen vil bygge regionene sammen og utvide bo- og arbeidsmarkedet i hele landsdelen. Høyre er utålmodige for å komme i gang med planleggingen av Grenlandsbanen og vil være pådrivere i prosessen for å kunne ferdigstille strekningen tidligere enn 2035.

nnn

Høyre vil:

nn
    n
  • Ha smartere løsninger for jernbanesatsingen, med Nye Baner ASn
  • n
  • At Grenlandsbanen forseres
  • n