Nytt opptak for talent- og skoleringsprogrammet NEXT

Vi har nå den gleden av å kunne tilby nytt opptak i NEXT for 2021 – med nye spennende samlinger, relasjonsbygging og skolering for deltakere fra hele Agder.

Agder Høyres NEXT
Deltakere i NEXT var i januar 2020 på studietur til Oslo, her avbildet ved Statsministerens kontor (Foto: Agder Høyre)

Det å ha en god stall av yngre og talentfulle politikere er viktig for å sikre at Høyre fortsatt forblir det ledende partiet i Agder.

I 2015 vedtok Vest-Agder Høyre å forsterke arbeidet med rekruttering og skolering av lovende politiker fra Sørlandet. Høsten 2019 åpnet vi for opptak nummer 2 for programmet, med stor suksess. De siste 2 årene har vi hatt rundt 20 deltakere, med 5-6 samlinger i året.

Vi opplever nå stor interesse for programmet og derfor har vi besluttet å starte nytt opptak for de som ønsker både et eksklusivt tilbud om skolering og sosiale aktiviteter med gode venner. Eksisterende deltakere trenger ikke søke på nytt.

Både helt nye medlemmer og de som har vært engasjert en stund, kan være aktuelle deltakere. Omfanget av programmet skal være slik at det lar seg kombinere med annet politisk virksomhet, familieliv, full jobb, studier mv.

Målgruppe

Målgruppen er medlemmer som er ferdige med Unge Høyre-tiden og som samtidig er så unge at de har mange år foran seg i politikken. Målgruppen er mellom 20 og 40 år, og Høyres studenter Agder oppfordres særlig til å søke. Kandidaten må være medlem av Høyre og vise engasjement for norsk politikk og samfunnet rundt oss.

Aktivitet i 2021

Covid-19 har selvsagt lagt noen begrensninger på våre aktivitere, blant annet den årlige studieturen til Oslo, hvor vi normalt besøker blant annet Stortinget og aktuelle aktører innenfor politikk og næringsliv. (Det jobbes med en løsning for studietur høst/vinter 2021)

Gjennom 2020 har vi tilbudt digitale webinarer med spennende tema og interessante innledere. Dette tilbudet ble godt tatt i mot og vi tilbyr derfor flere slike digitale samlinger frem til vi kan møtes fysisk.

  • Onsdag 7. april: Digitalt møte med filosof og samfunnsdebattant Lars Kolbeinstveit fra Civita med tema: Ytringsfrihet i 2021
  • Torsdag 20. mai: Samling om skrivekunst med Janne Håland Matlary
  • Juni: Samling med Agder Høyres toppkandidater fra begge valgdistrikter
  • Torsdag 7. oktober: Samling med politisk skolering
  • Torsdag 25. november: Samling med politisk skolering

I tillegg kan det komme samlinger med politiske skolering og invitasjon til ulike regionale og nasjonale konferanser.

Søk også skolering gjennom Civita

Det vil også være anledning for å få dekket deltakeravgift ved innvilget søknad til Civitaskolen eller Oscarsborg-seminaret (Se mer på www.civita.no)

Send søknad til Agder Høyre

Send en skriftlig søknad til tmm@hoyre.no innen 31. mars 2021 kl. 12:00.

Søknaden må inneholde navn, fødselsdato,kontaktinformasjon og litt kort informasjon om søker. Gjerne med aktuelle studier, tillitsverv eller arbeidserfaring.