Nytt opptak i skoleringsprogrammet NEXT

Bilde fra Studietur 2017 med NEXT til Stortinget (Foto: Tor Marius Markussen)

I 2015 vedtok Vest-Agder Høyre å forsterke arbeidet med rekruttering og skolering av lovende politiker fra Sørlandet. Vi har nå den gleden av å kunne presentere NEXT 2.0 – med nye spennende samlinger, relasjonsbygging og skolering for deltakere fra hele Agder.

Det å ha en god stall av yngre og talentfulle politikere er viktig for å sikre at Høyre fortsatt forblir det ledende partiet i Agder. Både helt nye medlemmer og de som har vært engasjert en stund kan være aktuelle å søke om opptak. Listekandidater til fylkestings— og kommunevalget oppfordres spesielt til å søke.

Målgruppe

Målgruppen er medlemmer som er ferdige med Unge Høyre-tiden og som samtidig er så unge at de har mange år foran seg i politikken. Målgruppen er mellom 20 og 40 år. Kandidaten må være medlem av Høyre og vise engasjement for norsk politikk – lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Nye medlemmer eller folkevalgte som har viser potensiale eller særlig interesse for skolering og videreutvikling i partiet oppfordres spesielt til å søke seg inn i programmet.

Aktivitet i 2020

Første aktiviteten er studietur til Oslo i januar, hvor vi besøker blant annet Stortinget og aktuelle aktører innenfor politikk og næringsliv (Avreise torsdag morgen og hjemreise fredag ettermiddag. Dato kommer senere)

Deretter ønsker vi å avholde 2 temakvelder resten av året. Dette skjer i Kristiansand, forholdsvis torsdager mellom kl. 17 21.  (Dato kommer)

Det vil også være anledning for å få dekket deltakeravgift ved innvilget søknad til Civitaskolen eller Oscarsborg-seminaret (Se mer på www.civita.no)

Omfanget av programmet skal være slik at det lar seg kombinere med annet politisk virksomhet, familieliv, full jobb, studier mv.

Send søknad til Agder Høyre

Send en skriftlig søknad til tmm@hoyre.no innen 10. november 2019. Søknaden må inneholde navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og litt kort informasjon om personen. Gjerne med aktuelle studier, tillitsverv eller arbeidserfaring.