Nytt opptak i skoleringsprogrammet NEXT

nn I 2015 vedtok Vest-Agder Høyre å forsterke arbeidet med rekruttering og skolering av lovende politiker fra Sørlandet. Vi har nå den gleden av å kunne presentere NEXT 2.0 – med nye spennende samlinger, relasjonsbygging og skolering for deltakere fra hele Agder.nnn n

nnn

Det å ha en god stall av yngre og talentfulle politikere er viktig for å sikre at Høyre fortsatt forblir det ledende partiet i Agder. Både helt nye medlemmer og de som har vært engasjert en stund kan være aktuelle å søke om opptak. Listekandidater til fylkestings— og kommunevalget oppfordres spesielt til å søke.

n

Målgruppe

n

Målgruppen er medlemmer som er ferdige med Unge Høyre-tiden og som samtidig er så unge at de har mange år foran seg i politikken. Målgruppen er mellom 20 og 40 år. Kandidaten må være medlem av Høyre og vise engasjement for norsk politikk – lokalt, regionalt eller nasjonalt.

n

Nye medlemmer eller folkevalgte som har viser potensiale eller særlig interesse for skolering og videreutvikling i partiet oppfordres spesielt til å søke seg inn i programmet.

n

Aktivitet i 2020

n

Første aktiviteten er studietur til Oslo i januar, hvor vi besøker blant annet Stortinget og aktuelle aktører innenfor politikk og næringsliv (Avreise torsdag morgen og hjemreisenfredag ettermiddag. Dato kommer senere)

n

Deretter ønsker vi å avholde 2 temakvelder resten av året. Dette skjer i Kristiansand, forholdsvis torsdager mellom kl. 17 — 21. (Dato kommer)
n
n
Det vil også være anledning for å få dekket deltakeravgift ved innvilget søknad til Civitaskolen eller Oscarsborg-seminaret (Se mer på www.civita.no)n
n
Omfanget av programmet skal være slik at det lar seg kombinere med annet politisk virksomhet, familieliv, full jobb, studier mv.n
n
n

n

Send søknad til Agder Høyre

n

Send en skriftlignsøknad til tmm@hoyre.no innen 10. november 2019. Søknaden må inneholde navn, fødselsdato,nkontaktinformasjon og litt kort informasjon om personen. Gjerne med aktuellenstudier, tillitsverv eller arbeidserfaring.

n

n
n

nnnn

n
n