Økt tilskudd til Vest-Agder museet

Agder fylkesting vedtok den 14.12.2021 å øke tilskuddet til Vest-Agder museet. Dette er enda et løft for kulturlivet på Agder! Les innlegget til fylkestingsrepresentant Sally Vennesland under.

Sally Vennesland er glad for at det blir bevilget ekstra midler til Vest-Agder museet. (Foto: Mona Hauglid)

Innlegg:

Vår generasjon har en klar forpliktelse til å ta vare på det som er verdt å ta vare på av kulturarven. Slik som tidligere generasjoner har gjort det samme og som gjør at våre museer er fylt opp med gjenstander som vekker beundring, som er uttrykk for vår identitet som nasjon og som er verdifulle og verdt å ta vare på for fremtidige generasjoner.

Slik er vi et ledd i en lang kjede.

Og det gir oss noen forpliktelser.

Vest-Agder museet er opprettet for å ta vare på og formidle deler av denne kulturarven. Det har vært jobbet hardt og intens over flere år for at samlingene skal kunne tas vare på for kommende generasjoner. Nå har vi sjansen til å kunne realisere et nytt magasin i spleiselag med stat og Kristiansand kommune.

Og det er i siste liten.

Dagens rammer rundt samlingsforvaltningen er mer enn miserabel. Verdifulle gjenstander er i ferd med å ødelegges av mugg og fukt og lokaliteter som slett ikke holder mål. Ansatte konservatorer kan jobbe under slike forhold – bare i korte perioder av hensyn til helseutfordringer de utsettes for.

Sånn kan de bare ikke ha det.

Denne representanten har blitt invitert inn i magasiner som holder mål i forhold til temperatur, konstant luftkvalitet og riktige lysforhold. Aust-Agder museum og arkiv har et sånt.

Nå har vi sjansen til å tilby Vest-Agder museet det samme.

Og mens vi venter på at nytt museumsbygg i Nodeviga i Kristiansand skal bli en realitet, er det betryggende å vite at det finnes en kulturarv og kulturminner er blitt tatt vare på av tidligere generasjoner for fremtidige generasjoner og som vi skal ta vare på slik at de som kommer etter oss kan lære noe om det samfunnet vi er en del av og som vi står på skuldrene til.

Den millionen som er foreslått som økning av driftstilskuddet til museet er vel anvendte penger og som vi slutter oss helt og fullt til.