Lengre og mer tilpassede behandlingsløp

Delegat Nina Roland på Høyres landsmøte 2019 Foto: Tor Marius Markussen

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019

Kjære landsmøtet, dirigenter

I januar 2018 trådte de nye reglene for Arbeidsavklaringspenger i kraft.

Det stilles nå strengere inngangsvilkår for å komme inn i ordningen, og maksimal stønadsperiode ble endret fra fire til tre år.

AAP er en midlertidig ytelse for å avklare og hjelpe den enkelte tilbake til jobb. I realiteten betyr innstrammingen i varighet at NAV skal følge den enkelte tettere opp.

Før regelendringen opplevde folk å gå i årevis på denne ytelsen uten den rette hjelpen og oppfølgingen, enda vi vet at fravær fra arbeidslivet minsker mulighetene for at man kommer tilbake i jobb.

Jeg vil berømme regjeringen for å rydde opp og stille tydelige krav til systemet, men konsekvensene av omleggingen hadde sin pris.

For noen mennesker ble det alvorlig da de opplevde å miste ytelsen før de var ferdig avklart.

Man ser også at de nye unntaksreglene praktiseres så strengt at det er svært vanskelig å få innvilget unntak.

I lovverket er det gjort unntak for alvorlig kreftsykdom og skade, men det gis ikke unntak for de kroniske og sammensatte sykdommene.

Disse kan i seg selv  være vanskelig og diagnotisere, og dermed gi lange utredningsfaser og medisinsk behandlingsløp.

Det å stille krav til varighet er viktig men vi kan ikke gjøre ordningen så streng at nesten ingen fyller kravene for å komme inn i den.

Statsråden har påpekt at dette er en svært uheldig og ekstraordinær situasjon, og det er jeg enig med henne i.

Det er varslet en evaluering av omleggingen, og det ønsker jeg velkommen så raskt som mulig.

Selv om intensjonen med endringen er både nødvendig og god, er det vårt ansvar som politikere å påse at vi har en ordning som ivaretar de funksjonshemmede og kronisk syke som trenger lengre og mer tilpassede behandlingsløp for å komme i arbeid.