Statens viktigste oppgave er å sørge for innbyggernes trygghet

Stortingsrepresentant Ingunn Foss på Høyres landsmøte 2019 Foto: Tor Marius Markussen

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019

Ordet samfunnskontrakten er et begrep i juridiske og politisk filosofi som brukes om en kontrakt inngått av mennesker i en opprinnelig statsløs og fri tilstand, der mennesker gir fra seg frihet til en felles statsmakt mot å få beskyttelse eller andre rettigheter. 

Trygghet er e slik rettighet og et grunnleggende prinsipp i samfunnskontakten mellom staten og innbyggerne. Derfor, kjære Landsmøte ber jeg om støtte til endringsforslaget fra Høyres justisfraksjon om at å sikre trygghet for innbyggerne er statens oppgave er å gi oss den tryggheten vi trenger som rammer for et godt liv.

At Staten sikrer oss trygghet for at ikke alvorlig gjengkriminalitet får fotfeste i vårt samfunn et godt eksempel. 

Trygghet for at våre ungdommer blir ivaretatt.

Trygghet for at våre byer og lokalsamfunn er åpne og tilgjengelige for alle.

Trygghet for at kriminalitet blir håndtert og at de instanser som er satt til å gjøre dette er i stand til det.

Justisfraksjonens forslag er at «Høyre mener at Statens viktigste oppgave er å sørge for innbyggernes trygghet».

Jeg har forstått at forslaget oppfattes som for bastant for noen og har foreslått for redaksjonskomiteens leder at forslaget kan endres til at «Høyre mener at en av Statens viktigste oppgave er å sørge for innbyggernes trygghet» og håper da at flere kan støtte det.