Bli bedre kjent med Erik Johan Tellefsen Lindøe

Erik Johan T. Lindøe fra Arendal er ansatt som regional kampanjemedarbeider i fylket og står på 5. plass til Agder Høyres liste for fylkestingsvalget. Les mer om hvorfor Erik trives med å være engasjert i politikk og hans hjertesaker.n n

n

nn Personalia:n
Født i 1996, samboer og har en hund. Bor i Arendal.nnnn

n

Utdanning og annen relevant informasjon:n
Utdannet økonom ved Handelshøyskolen BI.nnnn

nn

Dagens arbeid, tidligere arbeidsforhold og politisk erfaring:n
Nå jobber jeg i Sparebanken Sør og Høyre, og trives veldig der!n
n
Tidligere har jeg jobbet i Unge Høyre sentralt som informasjonsrådgiver. n

n

Jeg har vært leder i Agder Unge Høyre og sitter i styret i Arendal Høyre. Den siste perioden har jeg vært vara i Arendal bystyre, og vært så heldig å fått møtt ganske ofte. Det ga mersmak, og derfor stiller jeg til valg i år også!

n

Hvorfor ønsker du å være politisknaktiv?

nnnnnn

Det å være aktiv i politikken gir så utrolig mye tilbake. Man er med på noe som er større enn seg selv og jobber for noe man tror på. Jeg synes det er utrolig gøy å få lov til å være med på å bestemme hvordan samfunn vi skal ha. Men vi skal huske på at det er folk som skaper samfunnet, ikke politikere. Men politikerne kan legge til rette for best mulige forhold!

n
nn

Hva er dinenhjertesaker?

nnn

Den viktigste saken vi står ovenfor er klimakrisen vi opplever nå. Her på Sørlandet har vi kjent dette på kroppen flere ganger, med enorme nedbørsmengder og ekstrem sommeren i fjor. Skal vi møte denne utfordringen kreves det handling lokalt, regionalt og globalt. Jeg mener at om vi skal løse klimakrisen må alle land bidra, vi må jobbe sammen med EU og bruke det vi er gode på.n
n
I Agder er vi heldige å ha store ressurser med fornybar energi, jeg mener da vi har et solidarisk ansvar ovenfor verden og den neste generasjonen og benytte oss av denne kraften for å få den klimagassutslippene i Europa. Derfor mener jeg at vi skal utbygge mer vannkraft og ikke minst satse på vindkraft i Agder, som er blant de områdene i landet som er best egnet for vindkraft. Fordi klimakrisen er ikke noe vi løser alene i Agder, den løser vi sammen globalt.

n

Den andre saken jeg vil trekke frem er skole.Jeg vil jobbe for at vi i Agder kan tilby elevene våre den beste videregående skolen i landet. Vi trenger en kunnskapsbasert skole, som ser hver enkelt elev og gir individuelle utfordringer å strekke seg etter. Det er derfor viktig at vi innfører fritt skolevalg i hele Agder, så hver enkelt elev skal kunne velge den skolen de ønsker å gå på og ikke postnummeret til foreldrene.n
n
Ved å innføre fritt skolevalg blir det hver enkelt sine prestasjoner som avgjøre hvilken skole man går på, og ikke foreldrene og bakgrunnen sin. Dette vil utjevne forskjeller i samfunnet og kunne skape et Agder med muligheter for alle.

nnnn

n
n