Bli bedre kjent med Hannah B. Teigland Dybesland

Hannah Dybesland fra nye Lindesnes er valgkampleder for fylkesorganisasjonen og står på 5. plass til Agder Høyres liste for fylkestingsvalget. Les mer om hvorfor Hannah trives med å være engasjert i politikk og hennes hjertesaker.n n

n

nn Personalia:n
48 år, gift, 3 barn, bor i Mandalnnn
n

n

Utdanning og annen relevant informasjon:n
Sykepleier med videreutdanning i lungesykdommer, alderdom og helse og global helse. I tillegg vitenskapsteori, filosofi, norsk arbeidslivshistorie og litt juss. nnn
n

nn

Dagens arbeid, tidligere arbeidsforhold og politisk erfaring:n

nn

Arbeider nå som rådgiver i Norsk Sykepleierforbund. Har tidligere arbeidet på sykehus, i hjemmesykepleien og på avdeling for mennesker med demens.

nn Aktiv i Høyre siden 2011, med hjerte for Høyre siden 1984. Har sittet som bystyrerepresentant i Mandal i to perioder, 2. vara til fylkestinget i Vest-Agder i siste periode. nnnn

Hvorfor ønsker du å være politisknaktiv?

nnnnnn

Jeg ble politisk aktiv fordi jeg ønsker å være med å bidra til at våre barn skal overta et samfunn i bedre stand enn det vi selv overtok.

n
nn

Hva er dinenhjertesaker?

nnn

Jeg er glad for å stå på 5. plass på Agder Høyres fylkestingsliste. Jeg gleder med til å ta fatt på oppgaven med å samle Agder med alle mulighetene det medfører for hele fylket. n
n

nnnnnn

Forvalteransvaret er min hjertesak. Det innebærer at vår generasjon er bindeleddet mellom tidligere og kommende generasjoner. Forvalteransvaret forutsetter en politikk som tar vare på naturen og forvalter samfunnsverdier i et generasjonsperspektiv.n
n
Enhver generasjon har ansvar for å utvikle samfunnet og ikke overforbruke ressurser. Vi har ansvar for at våre etterkommere skal overta et samfunn i bedre stand enn det vi selv overtok. I forvalteransvaret ligger også et spesielt ansvar for å arbeide for et inkluderende samfunn der alle får mulighet til å delta både sosialt og i verdiskapningen. n
n
Mennesker er født forskjellige og alle har samme verdi. Likeverd innebærer å sikre like muligheter til personlig utvikling, deltagelse og livsutfoldelse for alle.n

nnnn