Portrettintervju med Hans Otto Lund

Hans Otto Lund fra nye Kristiansand står på 12.plass til Agder Høyres liste for fylkestingsvalget. Les mer om hvorfor Hans Otto trives med å være aktivt engasjert i politikk og hva som er hans hjertesaker.

Personalia:n
69 år, gift, 2 barn og 2 barnebarn. Bor i Randesund i nye Kristiansand.

Utdanningnog annen relevant informasjon:n
Høgskolekandidat fra Agder Distriktshøyskole (nå UiA), mange års erfaring fra markedsføring i store nasjonale og internasjonale firma. Daglig leder i flere entreprenørselskap og som rådgiver i KS. I en periode var jeg også rådgiver for ordfører i Kristiansand. n

Dagensnarbeid, tidligere arbeidsforhold og politisk erfaring:n
Er nå pensjonist etter ovennevnte lang yrkeskarriere, har sittet 5 perioder(20 år) i Bystyret i Kristiansand for Høyre og blant annet vært leder i den gang Byutviklingsstyret samt medlem av formannskap og kommunalutvalg.n
n
Er nå nestleder i Helse og Sosialstyret samt leder av Kristiansand Senior Høyre.n
n

n

Hvorfornønsker du å være politisk aktiv?

n

Har alltid vært politisk sterkt interessert. Både lokalt og nasjonalt. Ønsker å medvirke til at hver enkelt sees og får sin stemme hørt sant at troen på enkeltindividets rettigheter ikke skal bli krenket av det offentlige.n
n
Har de seneste år vært spesielt opptatt av helsepolitiske spørsmål, at fremtidens utfordringer også kan løses med utstrakt bruk av velferdsteknologi, at frivilligheten får en større plass og mer ressurser i medmenneskelig omsorg, at lærlingeordningen utvides og fokuseres ennå mer for å få flere hender arbeid samt mer meningsfulle hverdager for mange av våre unge. Og ikke minst ta hele Agder i bruk, eksempelvis ved forsert utbygging av fibernett i hele Agder.n
n

n

Hvaner dine hjertesaker?

n

Jeg er takknemlig for å stå på en 12.plass på Agder Høyres fylkestingsliste. Har hatt gleden av å være vara i noen få møter i Fylket inneværende periode og gleder meg til å få anledning til å få mulighet til et utvidet engasjement for å ta hele Agder i bruk.n
n

n

Deltakelse i et par velferdsteknologi-prosjekter de siste årene har også vist hvilket fremtidsrettet hjelpemiddel for bedre omsorg dette kan være. Ikke minst for trygghet og kvalitet for hver enkelt nesten kan sett hvor man er bosatt. Fylkespolitikken har også et viktig ansvar for tilrettelegging for frivilligheten.n
n
Vi kan være stolte av et stort ognbredt engasjement innen frivillighet på Agder. Men ennå er mye ugjort ognutfordringene fremover store. Og som senior politiker er dettenspesielt viktig å ha et vaktsomt blikk på dette!
n

n

Tidligere yrkeserfaring har medført rimelig god kjennskap til alle kommunen på Agder. Dette vil jeg bruke også for å løfte frem fylkeskommunens oppmerksomhet på kommunene lengst øst, vest og nord. Slik at Agder fortsetter sin vei mot den mest innovative, gode og aktive region som vi har i Norge!