Bli bedre kjent med Maiken Messel

Maiken Messel fra Kristiansand står på 7. plass til Agder Høyres liste for fylkestingsvalget. Les mer om hvorfor Maiken trives med å være engasjert i politikk og hennes hjertesaker.n n

n

nn Personalia:n
Jeg er 64 år og har to voksne sønner, og jeg har bodd i Arendal i vel 20 år med min samboer. nnnn

n

Utdanning og annen relevant informasjon:nn
Jeg er utdannet jurist fra Oslo. Siden har jeg tatt pedagogikk, ledelse og styrekompetanse ved siden av jobb. nnnn

nn

Dagens arbeid, tidligere arbeidsforhold og politisk erfaring:nn
Jeg har jobbet med elevrettigheter (opplæringsloven) siden 1997, 10 år i Arendal og så hos Fylkesmannen i Vest-Agder til embetene ble slått sammen fra 2006. Da fikk jeg kontorplass i Arendal igjen. n
n
I begge fylkene har jeg veiledet og ført tilsyn med kommunene og hvordan skolene har fulgt opp elevene. Jeg var en av de aller første juristene i landet i denne typen jobb, og det har vært en stor utvikling på dette området. Det har vært særlig mye fokus på retten til spesialundervisning og de siste årene elevenes opplevelse av det psykososiale skolemiljøet.n
n
Jeg har jobbet som lærer på Hornnes vidaregåande skole i 10 år og et drøyt år i fylkeskommunens utdanningsavdeling. Før jeg begynte å studere juss, var jeg ufaglært lærer på Byremo ungdomsskole. n

n

Etter studiene jobbet jeg i Statens Lånekasse og i forsikringsselskap i Oslo. Så har jeg vært tillitsvalgt på flere nivåer, blant annet styremedlem i flere år og fylkesleder i Lærerforbundet Aust-Agder den første perioden.

nnnnn

Hvorfor ønsker du å være politisknaktiv?

nnnnnn

Jeg hadde lenge vært interessert i samfunn og politikk, og underviste i tillegg til rettslære i samfunnskunnskap og politikk i flere år. Jeg så sammenhengene mellom viktigheten av utdanning, som jeg jobbet med, for arbeid og helse og levekår. Jeg var styremedlem i Ungt entreprenørskap Agder i mange år, og så viktigheten av at det blir lagt til rette for utvikling av innovasjon og nye arbeidsplasser. Dette fikk jeg lyst til å bidra til.

nnnnn
nn

Hva er dinenhjertesaker?

Først og fremst er jeg takknemlig for at Agder Senior Høyre nominerte meg som deres kandidat.n
n

Etter å ha vært med i fylkespolitikken i to perioder i Aust-Agder, første periode i fylkesutvalget og andre periode som leder for kontrollutvalget, er jeg veldig glad for å vær nominert på 7. plass til det nye fylkestinget.n
n
Det blir en spennende tid å bygge et nytt felles fylke med kommunene i hele Agder som jeg synes jeg kjenner allerede gjennom jobben.n
n

nn

Min hjertesak er utdanning, fordi det er så viktig for den enkelte. Jeg er særlig opptatt av at det må tilrettelegges og gjøres fleksibelt så flere kan klare seg gjennom skolegangen. Men også at de som ikke har lykkes skal få nye muligheter, sammen med de som ikke har vært i landet som unge.n
n
Utdanning og arbeid henger sammen, og det må legges til rette for flere arbeidsplasser. Derfor er også innovasjon og gründerskap en hjertesak. Det handler også i stor grad om å ha helse til å kunne gjennomføre utdanning og arbeid.n
n
Sammen med viktige rammefaktorer som kommunikasjon og klima utgjør disse viktige faktorer for gode levekår for den enkelte.

nnnn

n
n