Bli bedre kjent med Mathias Bernander

Mathias Bernander fra Kristiansand står på 2. plass til Agder Høyres liste for fylkestingsvalget. Les mer om hvorfor Mathias trives med å være engasjert i politikk og hans hjertesaker.n n

n

nn Personalia:n
30 år, gift, to barn og bor i Kristiansandnnn
n

n

Utdanning og annen relevant informasjon:n
n

nn

Master of Arts, International Relations and Affairs, Queen Mary University of London.n
n
Bachelor, Statsvitenskap fra Universitet i Agder med utveksling til University of California, Berkeley

nnnnnn

Dagens arbeid og tidligere arbeidsforhold:n

nn

Markedssjef i Kristiansand havn KF, tidligere kommunikasjons- og samfunnskontakt i samme foretak.

n

Trainee i Trainee Sør fordelt på seks måneder ved henholdsvis Sørlandets Europakontor, Brussel. Universitetet i Agder ved teknologi og realfag og Kristiansand havn KF

nnnnn

Hvorfor ønsker du å være politisknaktiv?

nnnnnn

Jeg har alltid vært opptatt av politikk og hatt et sterkt samfunnsengasjement. Jeg er opptatt av å føre en politikk som bygger samfunnet nedenfra og opp. En politikk som gir frihet til enkeltmennesket og den enkelte familie. Jeg ser på det å være politiker som en oppgave der vi skal tenke de store linjene. Det må være grenser for politikk, og vi må gi rom for at mennesker tar egne selvstendige valg.

nn Dette er et godt utgangspunkt både for lokal, regional og nasjonal politikk. Beslutninger tas best på et lavest mulig.nnnn
nn

Jeg er stolt og glad for at Agder Høyre har vist meg tillit. Nå ber jeg ydmykt om at velgerne gjør det samme. Jeg lover å gjøre det jeg kan for å bidra til at Agder skal være den beste landsdelen å bo i. Det får vi til om vi trekker i samme retning. n
n

nnnn
nn

Hva er dinenhjertesaker?

nnn

Jeg brenner for generasjonen som kommer etter oss. Som småbarnsfar har jeg fått en lengre tidshorisont for alt jeg engasjerer meg i. Vår viktigste jobb som politikere er å sørge for at vi overlater samfunnet til de som kommer etter oss i en bedre tilstand enn da vi selv overtok det.

n

Skal vi få til det må vi gjøre noe med klimautfordringene. Handler vi ikke nå, så overlater vi alle problemene til neste generasjon. Heldigvis er det mulig å gjøre noe med. Vi ser nå at elektrifiseringen av transportsektoren er i full gang, og det er fantastisk at Agder går i front. Prisen for sol- og vindenergi stuper og ny teknologi skaper nye grønne næringer. Også her er vi i Agder i front med en offshore- og prosessindustri i verdensklasse. Vi må være stolt av industrien vår!

n

I Høyre er vi opptatt av å stoppe klimagassutslipp samtidig som vi skaper vekst. Jeg tror vi kan få det til, og jeg er med i Høyre fordi jeg mener at vi har den politikken som gjør det mulig.

nnnn

n
n