Bli bedre kjent med Rune Hagestrand

Rune Hagestrand fra Gjerstad står på 9. plass til Agder Høyres liste for fylkestingsvalget. Les mer om hvorfor Rune trives med å være engasjert i politikk og hans hjertesaker.n n

n

nn Personalia: 55 år, samboer, bor i Gjerstad

nnnnnn

Utdanning: Videregående, div. kurs i salg og markedsføringnnn

nn

Jobberfaring: Selvstendig næringsdrivende i No Limit Events AS, med bl.a. Brokelandsheiadagene og nettavisen iGjerstad.no. Jeg var ordfører i Gjerstad (2007-2011), og har hatt 16 år i Gjerstad formannskap og kommunestyre, samt 8 år Aust-Agder fylkesting, bl.a. som leder av Samferdsels- og miljøkomiteen.nnn
n
n

n

Hvorfor ønsker du å være politisknaktiv?

nnn

For å kunne bidra til et løft for kommunen og regionen, med nye ideer og kreative løsninger. Jeg gleder meg til å være med på å forme det nye Agder, til beste for hele landsdelen.n
nn

n
n
n

Hva er dinenhjertesaker?

nnnnn

Når jeg nå går ut av lokalpolitikken gleder jeg meg til å være med på å forme det nye Agder, til beste for hele landsdelen.

nnnn

For meg er samferdsel og næringsutvikling noe jeg brenner for. Spesielt viktig for hele regionen, er det å få koblet sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen så raskt som mulig.n
n
Jeg kjemper også for å legge til rette for økt gründervirksomhet, ikke minst i distriktskommunene. Levekårsutfordringer i flere Agderkommuner er også en høyt prioritert oppgave.nnn

n