Bli bedre kjent med Sally Vennesland

Fylkeskandidat Sally Vennesland (Foto: Mona Hauglid)

Sally Vennesland fra Vennesla er gruppeleder i Vest-Agder Høyres fylkestingsgruppe, og står nå på 6. plass til Agder Høyres liste for fylkestingsvalget. Les mer om hvorfor Sally trives med å være engasjert i politikk og hennes hjertesaker.

Personalia:
Født i 1957, bor på Vennesla, er gift og har voksne barn

Utdanning og annen relevant informasjon:
Humanistisk og økonomisk fagkrets

Dagens arbeid, tidligere arbeidsforhold og politisk erfaring:

Sparebanken Sør, Kristiansand, autorisert forsikringsrådgiver, tidligere kunderådgiver privatmarked.

Tidligere lokallagsleder i Vennesla Høyre, medlem av fylkesstyret og arbeidsutvalget, leder av kvinnenettverket i Vest-Agder og gruppeleder for fylkestingsgruppa frem til 1.1.2020.

Hva er dine hjertesaker?

Jeg har et ønske om å være med på å gjøre en forskjell i hverdagen til mennesker rundt meg. Med en interesse for samfunnsutvikling, vil jeg være med å sette retning gjennom politisk arbeid.

Jeg har de senere år vesentlig med levekårsutvikling på Agder, en best mulig videregående skole, gode rammer for lærlinger og tilrettelegging for attraktive arbeidsplasser. Dette vil være mine hjertesaker også i fremtiden.