Bli bedre kjent med Sally Vennesland

Sally Vennesland fra Vennesla er gruppeleder i Vest-Agder Høyres fylkestingsgruppe, og står nå på 6. plass til Agder Høyres liste for fylkestingsvalget. Les mer om hvorfor Sally trives med å være engasjert i politikk og hennes hjertesaker.n n

n

nn Personalia:n
Født i 1957, bor på Vennesla, er gift og har voksne barnnnnnn

n

Utdanning og annen relevant informasjon:nn
Humanistisk og økonomisk fagkrets

Dagens arbeid, tidligere arbeidsforhold og politisk erfaring:n
Sparebanken Sør, Kristiansand, autorisert forsikringsrådgiver, tidligere kunderådgiver privatmarked.n
n

nn

Tidligere lokallagsleder i Vennesla Høyre, medlem av fylkesstyret og arbeidsutvalget, leder av kvinnenettverket i Vest-Agder og gruppeleder for fylkestingsgruppa frem til 1.1.2020.n
n

nnnnnn
nn

Hva er dinenhjertesaker?

nnn

Jeg har et ønske om å være med på å gjøre en forskjell i hverdagen til mennesker rundt meg. Med en interesse for samfunnsutvikling, vil jeg være med å sette retning gjennom politisk arbeid.n
n

nn

Jeg har de senere år vesentlig med levekårsutvikling på Agder, en best mulig videregående skole, gode rammer for lærlinger og tilrettelegging for attraktive arbeidsplasser. Dette vil være mine hjertesaker også i fremtiden.n
n