Bli bedre kjent med Torunn Ostad

Torunn Ostad fra Grimstad er gruppeleder/opposisjonsleder i Aust-Agder Høyres fylkestingsgruppe og står nå på 3. plass til Agder Høyres liste for fylkestingsvalget.n n Les mer om hvorfor Torunn trives med å være engasjert i politikk og hennes hjertesaker.n n

Torunn Ostad, Agder Høyre
n

nn Personalia:n
47 år, samboer og seks barn. Bor i Grimstad.n
n

n

Utdanning og annen relevant informasjon:nn
Bachelor fra UiA med videreutdanning i pedagogikk.nnnnnn
n

n

Dagens arbeid, tidligere arbeidsforhold og politisk erfaring:n
Jeg underviser i dag ved Dahlske videregående skole og Sørlandets fagskole. Tidligere har jeg jobbet i fengselsundervisning og med yrkesfag ved Blakstad videregående skole.n
n

n

Jeg er opposisjonsleder og gruppeleder i fylkestinget i Aust-Agder. Jeg har sittet i fylkestinget i 12 år, i utdanningskomiteen og i komite for kultur, næring og helse. Før det var jeg 8 år i Grimstad-politikken, blant annet som gruppeleder for kommunestyregruppa.n
n

n

Hvorfor ønsker du å være politisknaktiv?

nnnnnn

Jeg har vokst opp i et hjem med stort engasjement, både for politikk og i frivilligheten. Jeg ble medlem i Unge Høyre allerede i fjortenårsalderen. Da jeg fikk barn, var det helt naturlig å engasjere seg for å gjøre lokalsamfunnet til et godt sted å vokse opp.n
n
Mine viktigste verdier fant jeg igjen i Høyre; framtidsoptimisme, toleranse og troen på at vi bygger et godt samfunn ved å gi enkeltmennesket og familien frihet og mulighet til å skape en god hverdag for seg og andre.

nnnnn
nn

Hva er dinenhjertesaker?

nnn

Jeg vil at Agder skal være en inkluderende, mangfoldig og livskraftig landsdel. Da må vi ha gode skoler og gode rammevilkår for næringsliv, kultur og frivillighet i hele fylket. Både hav, hei og skog gir oss viktige ressurser som vi må utnytte for å skape enda flere bærekraftige arbeidsplasser. Byer og tettsteder må videreutvikle sine særpreg for å være attraktive reisemål og gode lokalsamfunn, og vi må ha god infrastruktur i hele landsdelen.n

n

Selv om vi har mange fortrinn i Agder, har vi også utfordringer. Altfor mange av våre ungdommer faller utenfor skole og arbeidsliv. Det er dramatisk for den enkelte og for samfunnet. Den saken som står aller nærmest hjertet mitt er å få til en skole som ser hver enkelt elev og gir alle like muligheter for å leve ut sine ambisjoner og talenter. Vi må også ha gode muligheter for at de som allerede er i arbeid får fylle på kompetansen gjennom fagskole og universitet.

nn

Nå står vi foran valget til det aller første fylkestinget i Agder fylkeskommune. Arbeidet med å forhandle fram avtalen om sammenslåing var spennende, lærerikt og krevende. Jeg er stolt over å ha bidratt til vedtaket om å samle landsdelen, og håper velgerne vil la meg være med å gi den nye fylkeskommunen innhold.n
n
Jeg tror på Agder, jeg tror på Høyres politikk, og jegntror på et samfunn med muligheter for alle.

nnnnn


n