Posisjonens budsjett for 2021 – Agder Fylkeskommune

Idag har posisjonen i Agder Fylkeskommune lagt frem vårt budsjett for 2021. Her prioriterer vi blant annet en styrking av videregående skole og fylkesveier.

Torunn Ostad, Agder Høyre
Gruppeleder Torunn Ostad. I budsjettet for neste år prioriterer vi verdiskaping, inkludering, kompetanse og infrastruktur. (Foto: Agder Høyre)

Det skal være mulig å både jobbe og bo i hele Agder.

Distriktene er vinneren av vei— og infrastruktursatsingen
I regjeringas forslag til statsbudsjett ligger det allerede inne store satsinger på de viktigste veiene våre. I tillegg la posisjonen i vårt forrige budsjett opp til et vedlikehold av fylkesveiene på rekordnivå. Det følger vi opp i dette budsjettforslaget. Det betyr færre ulykker og kortere avstander for alle som ferdes på veiene.

Bedre vei gir et større og mer sammenvevd bo- og arbeidsmarked. Folk skal komme raskere frem og tryggere hjem. Og infrastruktur er avgjørende om vi skal nå målet om å ta hele Agder i bruk. Midler til bredbånd og fiberkapasitet har sikret flere husstander bedre dekning, og både regjeringa og posisjonen i Agder fortsetter å styrke den satsingen.

Sosiale entreprenører skal få flere i arbeid
Fylkeskommunen skal fortsatt støtte opp om næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser. Men bærekraft må være et viktig prinsipp også her. Derfor presiserer vi at 2 millioner at de pengene som er satt av til gründere skal gå til sosialt entreprenørskap, blant annet Hopeful i Kristiansand. Vi trenger å mobilisere alle gode krefter for at flere i Agder skal ha en jobb å gå til.

Derfor presiserer vi på nytt at også det offentlige må bidra i inkluderingsdugnaden, og vi mener at vi må legge sterkere trykk på vedtaket om at 5% av nyansettelsene skal være mennesker med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en.

Det skal gå kjapt fra ide til marked for gründere
I tillegg til våre egne bevilgninger, ligger det også en styrking av midler til forskning og innovasjon i statsbudsjettet. Her er det mange ordninger som bedrifter i Agder benytter seg av, og som bidrar til at vårt næringsliv blir grønnere, smartere og mer nyskapende. For 2019 ble det gitt 47,6 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Agder.

I 2019 fikk prosjekter fra Agder 439 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge. Det kommer viktig støtte fra nasjonalt hold. Og vi må følge opp regionalt, og sikre at våre ordninger fungerer optimalt sammen de andre ordningene som finnes. Posisjonen sier i vårt budsjettforslag at når vi har fått gjennomgangen av det regionale virkemiddelapparatet, så vil vi prioritere et økonomisk løft til dette arbeidet.

En trygg skolegang med muligheter for alle
Men noe av det viktigste vi gjør for å få flere i jobb, er å sikre at alle får muligheten til en god skolegang. Vi setter av midler til både tilbudsstruktur og skolebruksplanen. I tillegg mener vi at vi må fortsatt dytte på litt for å få sertifisert alle skolene som dysleksivennlige og for å styrke rådgivertjenesten.

I tillegg løfter vi fram et prosjekt med å få etablert et opplæringstilbud kalt UngInvest i Arendal. Dette har det vært jobbet med tidligere i gamle Aust-Agder, men arbeidet stoppet litt opp. Dette er et opplæringstilbud som viser fantastiske resultater i de fylkeskommunene som har hatt det en stund, med en metodikk kalt Appreciative Inquiry som er godt gjennomprøvd. Vi trenger et tilbud i Arendalsområdet for de ungdommene som har falt ut av skole og arbeidsliv.

Oppsummert, i budsjettet for neste år prioriterer vi verdiskaping, inkludering, kompetanse og infrastruktur.