Regjeringen bevilger nesten 3 mill. til gratis sommerskole

Grimstad får 2 817 600 til sommerskoletilbud fra Regjeringen, slik at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021

Tilskuddet skal bidra til at kommunen kan opprette nye sommerskoletilbud, eller utvide eksisterende tilbud. Kommunen kan inngå samarbeid med idrettslag, kulturskoler, foreninger, leirskoler osv. tilpasset sine lokale forhold. Tilbudet skal være gratis for elevene.

Totalt er det bevilget 500 mill. til sommerskole for elever fra 1-10. klasse. I tillegg har fylkeskommunene fått 150 mill. til elever i videregående.

Det er viktigere enn noen gang å ha et tilbud for barn og unge i sommerferien. Mange har vært gjennom en vinter med lite aktiviteter og sosial omgang, og for noen kan pandemien ha gått ut over læring.

«Jeg er kjempeglad for at Høyre i regjering har prioritert store midler til å hjelpe barn og unge i sommerferien, og at våre elever nå kan få flere spennende sommerskolekurs i sommer. Jeg håper pengene bidrar til mange gøyale aktiviteter for Grimstads barn og unge, men jeg mener kommunen også bør prioritere nye og spennende sommerskolekurs i lesing og regning for de elevene som trenger det», sier Agder Høyres stortingskandidat fra Grimstad, Torunn Ostad

Stortingskandidat Torunn Ostad er lærer og bor selv i Grimstad, og vet hvor viktig det er med slike målrettede tilbud til barn og unge . (Foto: Agder Høyre)

Skole-Norge har lagt ned en kjempejobb under pandemien, men nedstengning og økt bruk av hjemmeskole har trolig ført til at en del elever har behov for å være mer sosiale, leke og skape nye vennskap, samt ta igjen tapt progresjon faglig. Vi ønsker at flere barn skal få et skoletilbud i sommerferien med læring, mestring og utforskning.  

Slike sommerskoletilbud kan også bidra til sommerjobbmuligheter for mange unge voksne og studenter ute i kommunene. På den måten løser man flere problemer på en gang.