60 nye studieplasser i Agder

nn Gjennom enigheten om revidert nasjonalbudsjett har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti blitt enige om ytterligere styrking av fogskolene. Totalt blir det 1500 nye studieplasser i fagskolene til høsten. 60 av disse kommer til Agder. Det bør legge grunnlaget for et godt løft for fagskolemiljøet i Agder. Nå kan landsdelen bygge et enda sterkere studietilbud.

nn Arbeidslivet har et stortnbehov for flere fagarbeider på alle nivåer. Fagskoleutdanningen er ofte korte,nfleksible utdanninger som gir gode muligheter for å videre kompetansebyggingninnen yrkesfagene.

n

De ikke-sosialistiske partiene har vært opptatt av å løfte yrkesfaglig høyere utdanning, og har gjennom flere år levert en rekke tiltak for å bedre både finansiering, kvalitetsutvikling og muligheter for fagskolesektoren. I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen 1000 nye plasser. Antallet ble økt med ytterligere 500 plasser budsjettenigheten på stortinget. Nå får vi i Agder 30 nye plasser innenfor fagområdet helse/oppvekst/sosialfag, 10 plasser innen servicefag og 20 plasser innen økonomiskadministrative fag.

n

Å løfte yrkesfagene og særlig høyere yrkesfaglig utdanning, har vært en hjertesak for meg helt siden vi i forrige stortingsperiode arbeidet med å endre fagskoleloven og anerkjenne fagskolene som høyere utdanning. Dyktige ambisiøse fagarbeidere er etterspurt i arbeidsmarkedet. Og et skikkelig løft for høyere yrkesfaglig utdanning er veldig gledelig, sier Norunn Tveiten Benestad, stortingspolitiker (H)n
n
I arbeidet med å skaffe god og relevant kompetanse til næringslivet på Sørlandet, er nye studieplasser til fagskolen i landsdelen en riktig satsing. Jeg er glad for at vi styrker fagskolen tilbud inn mot de mange behov næringslivet har i tiden som kommer, sier Hans Fredrik Grøvan (Krf).n
n
Fagskoleutdanningen betegnes ofte som «arbeidslivets utdanning», fordi utdanningstilbudet drives og utvikles i nært samarbeid med næringslivet, og å bygge ut fagskoletilbudet og gi flere mulighet til å velge høyere yrkesfaglig utdanning er viktig for Venstre. Vi vil videre stimulere til tettere samarbeid mellom skoleeiere og næringslivet for å heve kvaliteten og sikre praksisnær utdanning, sier Jacob Handegard (V).n
n
Frp har i samarbeid med regjeringspartiene sikret et gigantløft til fagskolesektoren. Norge trenger både fagfolk og fagarbeidere. Opptrappingsplanen sikrer flere studieplasser og Fremskrittspartiet har lenge ønsket et løft for fagskolen og er glad for at det ble en enighet på Stortinget, sier Gisle Meininger Saudland (Frp)n