Regjeringspartiene drar på samlet NTP-turné før påske

Bilde fra Nye Veiers anlegg, Mjåvann i Kristiansand (Foto: Tor Marius Markussen)

Alle som interesserer seg for samferdselspolitikk og/eller ønsker å lære mer om samferdselspolitikk og/eller ønsker å påvirke innholdet i Nasjonal transportplan 2022-2033, er hjertelig velkommen til å delta på regjeringspartienes NTP-turné, når vi inviterer til åpen temakveld torsdag 27. februar.

2020 blir et viktig år for samferdsel. Det skal lages en ny Nasjonal transportplan, og den formelle prosessen involverer fylkesordførerne (10 av 11 fylkesordførere er fra rød-grønne partier). Derfor ønsker vi å involvere vår side på en annen måte.

Alle som interesserer seg for samferdselspolitikk og/eller ønsker å lære mer om samferdselspolitikk og/eller ønsker å påvirke innholdet i Nasjonal transportplan 2022-2033, er hjertelig velkommen. Eneste kravet er at man er medlem av enten Høyre, Venstre eller Kristelig Folkeparti. (PS: Man kan melde seg inn under møtet)

Dato: Torsdag 27. februar 2020
Tid: fra kl. 17 til 20
Sted: Bystyresalen i Lillesand rådhus, Østregate 2, 4790 Lillesand

Send påmelding til tmm@hoyre.no

Hensikt med møtene:

 • Presentere den nye NTP-prosessen.
 • Fortelle om strategiske grep.
 • Vise utviklingen i samferdselssektoren fra 2013-2019.
 • Presentere utdrag fra forskning og verdensledende aktører.
 • Få innspill fra regionale og lokale tillitsvalgte, samt medlemmer.
 • Si noe om den videre prosessen frem til NTP ferdigstilles høsten 2020.

Ønsket resultat med møtene:

 • Etablere en arena hvor regjeringspartiene kan påvirke innholdet i Nasjonal transportplan 2022-2033.
 • Dele kunnskap på tvers: Bidra til at regjeringspartiene totalt sett kan mest om samferdsel i Norge (nasjonalt, regionalt og lokalt).
 • Korte ned avstanden mellom stortingspolitikere som bestemmer lovene og lokalpolitikere som kjenner behovene.

Deltakere på møtene:

 • Stortingspolitikere fra transport- og kommunikasjonskomiteen (H, V og KrF)
 • Politiske rådgivere fra regjeringspartiene på Stortinget  
 • Fylkespolitikere og kommunepolitikere i samferdselsutvalg (regjeringspartiene)
 • Regionale og lokale tillitsvalgte (fylkesledere, fylkesnestledere, partistyrene lokalt, osv)
 • Øvrige stortingsrepresentanter, fylkespolitikere og kommunepolitikere fra regjeringspartiene
 • Øvrige medlemmer (H, V og KrF) som interesserer seg for samferdselspolitikk og/eller ønsker å lære mer om samferdselspolitikk og/eller ønsker å påvirke innholdet i Nasjonal transportplan 2022-2033

Kontaktperson i Agder Høyre, Tor Marius Markussen:
Mobil: 415 60 346, e-post: tmm@hoyre.no

Kontaktperson i Agder Venstre, Petter Toldnæs:
Mobil: 922 11 995 e-post: petter.toldnes@venstre.no

Kontaktperson i Agder KrF, Rune Andrè Sørtveit Frustøl:

Mobil: 994 97 762, e-post: Rune.Andre.Sortveit.Frustol@politiker.agderfk.no