Regjeringspartiene drar på samlet NTP-turné før påske

nn Alle som interesserer seg for samferdselspolitikk og/eller ønsker å lære mer om samferdselspolitikk og/eller ønsker å påvirke innholdet i Nasjonal transportplan 2022-2033, er hjertelig velkommen til å delta på regjeringspartienes NTP-turné, når vi inviterer til åpen temakveld torsdag 27. februar.n n

2020 blir et viktig år for samferdsel. Det skal lages en ny Nasjonal transportplan, og den formelle prosessen involverer fylkesordførerne (10 av 11 fylkesordførere er fra rød-grønne partier). Derfor ønsker vi å involvere vår side på en annen måte.

n

Alle som interesserer seg for samferdselspolitikk og/eller ønsker å lære mer om samferdselspolitikk og/eller ønsker å påvirke innholdet i Nasjonal transportplan 2022-2033, er hjertelig velkommen. Eneste kravet er at man er medlem av enten Høyre, Venstre eller Kristelig Folkeparti. (PS: Man kan melde seg inn under møtet)n
n

n

Dato: Torsdag 27. februar 2020n
Tid: fra kl. 17 til 20n
Sted: Bystyresalen i Lillesand rådhus, Østregate 2, 4790 Lillesandn
n

n

Send påmelding til tmm@hoyre.no

nn

Hensikt med møtene:

n
  n
 • Presentere den nye NTP-prosessen.
 • n
 • Fortelle om strategiske grep.
 • n
 • Vise utviklingen i samferdselssektoren fra 2013-2019.
 • n
 • Presentere utdrag fra forskning og verdensledende aktører.n
 • n
 • Få innspill fra regionale og lokale tillitsvalgte, samt medlemmer.n
 • n
 • Si noe om den videre prosessen frem til NTP ferdigstilles høsten 2020.n
  n
 • n
n

Ønsket resultat med møtene:

n
  n
 • Etablere en arena hvor regjeringspartiene kan påvirke innholdet i Nasjonal transportplan 2022-2033.
 • n
 • Dele kunnskap på tvers: Bidra til at regjeringspartiene totalt sett kan mest om samferdsel i Norge (nasjonalt, regionalt og lokalt).n
 • n
 • Korte ned avstanden mellom stortingspolitikere som bestemmer lovene og lokalpolitikere som kjenner behovene.n
  n
 • n
n

Deltakere på møtene:

n
  n
 • Stortingspolitikere fra transport- og kommunikasjonskomiteen (H, V og KrF)
 • n
 • Politiske rådgivere fra regjeringspartiene på Stortinget
 • n
 • Fylkespolitikere og kommunepolitikere i samferdselsutvalg (regjeringspartiene)
 • n
 • Regionale og lokale tillitsvalgte (fylkesledere, fylkesnestledere, partistyrene lokalt, osv)
 • n
 • Øvrige stortingsrepresentanter, fylkespolitikere og kommunepolitikere fra regjeringspartiene
 • n
 • Øvrige medlemmer (H, V og KrF) som interesserer seg for samferdselspolitikk og/eller ønsker å lære mer om samferdselspolitikk og/eller ønsker å påvirke innholdet i Nasjonal transportplan 2022-2033n
  n
  n
 • n
n

Kontaktperson i Agder Høyre, Tor Marius Markussen:n n
Mobil: 415 60 346, e-post: tmm@hoyre.non
n
Kontaktperson i Agder Venstre, Petter Toldnæs:n n
Mobil: 922 11 995 e-post: petter.toldnes@venstre.non
n
Kontaktperson i Agder KrF, Rune Andrè Sørtveit Frustøl:n
n
Mobil: 994 97 762, e-post: Rune.Andre.Sortveit.Frustol@politiker.agderfk.no n
n

n

n
n