Resolusjon: Det må bygges firefeltsvei gjennom hele Agder NÅ

Les resolusjonen Agder Høyres fylkesårsmøte 2023 vedtok.

Høyre mener at veiutbygging er et av de viktigste tiltakene for bedre trafikksikkerhet. I 2022 var det nesten 50 prosent flere omkomne i trafikken enn året før, og vi må tilbake til 2016 for å finne et år med flere omkomne. For å redusere antallet ulykker må derfor byggingen av firefeltsvei fortsette gjennom hele Agder NÅ, og det må sikres utbygging av viktige industriveier på Sørlandet.  

Det er nå 12 år siden den nye veien mellom Grimstad og Kristiansand ble åpnet, og vi vet at denne veien har redusert antallet trafikkulykker på strekningen med hele 82 prosent. Det betyr 248 færre ulykker. Det betyr 40 færre skadde, og det betyr 12 færre drept. Og det betyr tusenvis av færre berørte. Bak hvert menneskeliv som blir hardt skadd eller drept er det mange pårørende som får sitt liv sterkt påvirket.

Høyre-regjeringen jobbet i regjering målrettet for fire felts E18 fra Oslo til Stavanger og Høyre doblet samferdselsbudsjettene i sin regjeringstid. Høyre-regjeringen etablerte selskapet Nye veier AS, som bygger vei raskere og tar ned kostnadene i veiprosjektene slik at det raskere kan bygges enda mer vei for pengene. Dagens regjering har satt i gang en utredning for å vurdere hvordan veibygging skal organiseres i fremtiden, noe som kan føre til at det imponerende arbeidet til Nye Veier stopper opp. Etableringen av Nye Veier har vært en stor suksess og selskapet har gjennom gode prosjekter effektivisert veiutbyggingen med ca. 30 MRD NOK til nå og sørget for sikrere trafikk og redusert reisetid.

Men viktige veistrekninger mangler fortsatt, og manglende finansiering er en sentral årsak. Vi ser at samferdsel blir nedprioritert av den nye regjeringen i statsbudsjettet, noe som i sum vil gi mindre vei og forsinket utbygging for Agder. Regjeringspartner SV har uttalt ved flere anledninger at de er imot Nye Veier og ønsker å legge ned selskapet, og skrote flere av motorveisprosjektene. Alt dette gir økt usikkerhet. Vi kan ikke la skiftende regjeringer bestemme seg for omkamp om de løsninger som er vedtatt. Agder trenger nye veier og bedre infrastruktur, spesielt for å sikre forutsigbarheten for næringslivet. Utsettelser og nedprioriteringer vil bli kostbart, både økonomisk og menneskelig.

Endres firefelts til trefelts – eller enda verre til tofelts – må alle utarbeidede planer forkastes, og prosesser må startes på nytt. Det medfører enorme unødvendige offentlige kostnader og stopper fremdriften.

Agder Høyre vil:

  • Øke bevilgningene til Nye Veier for å sikre gjennomføringen av firefelts vei gjennom hele Agder NÅ
  • At regjeringen sørger for at veien mellom ny E39 og Spangereid i Lindesnes kommune bygges snarest mulig, spesielt for å få på plass bedre forbindelser til GE Lindesnes.  
  • At regjeringen sikrer medfinansieringen av veien mellom batterifabrikken Morrow i Eyde energipark og til Neskilen bru.