Resolusjon: Kunstig intelligens hører hjemme i klasserommet

Les resolusjonen Agder Høyres fylkesårsmøte 2024 vedtok.

Kunstig intelligens hører hjemme i klasserommet.

I 2018 ble verden introdusert for det som i dag danner grunnlaget for KI-opererte verktøy som ChatGPT – et verktøy med enormt potensial, forutsatt at man vet hvordan man skal bruke det riktig. KI-chatbots og kunstig intelligens kan virke skremmende for mange, men det er det absolutt ikke.

Disse hjelpemiddelet er tilgjengelig døgnet rundt, noe som gir elever muligheten til å få hjelp og informasjon når de trenger det mest, også utenfor skoletiden. God kjennskap til bruken av slike verktøy vil være spesielt viktig for elever som ikke kan få hjelp hjemme. Ved å engasjere seg med KI-chatbots, oppfordres elevene også til å tenke kritisk, stille spørsmål og analysere informasjon.

Lærere kan bruke KI-chatbots som en ressurs for å lette noe av arbeidsbyrden, for eksempel ved å skape læringsmateriell. Dette gir elevene muligheten til å få en mer tilpasset og støttende læringsopplevelse. KI-chatbots kan tilpasses for å møte individuelle studenters behov. Det kan også gi ekstra støtte til elever som sliter og tilby mer utfordrende oppgaver for de som trenger mer avanserte utfordringer.

I en tid med rask teknologisk utvikling og stadig økende tilgang til informasjon, er KI-chatbots et kraftig verktøy som kan gi elever og lærere en konkurransefordel. Det er ikke bare et digitalt hjelpemiddel, men en partner i utdanningen, som fremmer kritisk tenkning, tilpasset læring og støtte til alle elever. KI-chatbots gir oss muligheten til å utforske horisonter og oppnå vårt fulle potensial, og det er opp til oss å omfavne dette verktøyet og bruke det som en bro til kunnskapens fremtid.

I en tid hvor antidemokratisk tankegods er på fremmarsj på vårt kontinent, er det ytterst viktig at dannelsesaspektet i utdannelsessystemet styrkes. Et bredt kunnskapsspekter er nødvendig for å kunne danne egne selvstendige meninger, som igjen er en forutsetning for demokratiet og sterkt sosialt samhold. Vi må derfor også vektlegge egenverdien av å besitte kunnskap uten å ha tilgang til hjelpemidler.

Agder Høyre vil:

  • Bruke kunstig intelligens, KI-chatbots og informasjonssystemer fra legitime aktører aktivt i undervisningsmiljøer fra og med ungdomsskolen.
  • Tilrettelegge for videre satsing på kunstig intelligens.
  • Tilby opplæring til lærere og elever i bruk av kunstig intelligens, med fokus på kritisk tenkning parallelt med bruken av teknologien.
  • Opprette en arbeidsgruppe bestående av lærere og teknologi-eksperter for å utvikle retningslinjer for forsvarlig bruk av KI-chatbots i skolen.