Resolusjon: Levende bygder og distrikter i Agder

Resolusjonen «Levende bygder og distrikter i Agder» ble behandlet og vedtatt av Agder Høyres fylkesårsmøte den 17. april 2021. Hele teksten kan du lese under.

Foto: Tor Marius Markussen

I Norge har bygder og småbyer over lang tid blitt preget av at folk flytter til større bysentra. I Agder er det samme tendens med nedgang eller i beste fall stillstand i folketallet i de fleste kommuner.

Agder Høyre mener dette er en ikke-ønsket utvikling som svekker beredskap, forsynings- og matvaresikkerhet og medfører gjengroing av arealer.

I skrivende stund med pandemi og redusert handel og reisevirksomhet ser vi viktigheten av beredskap og matvaresikkerhet tydeligere enn noen gang.

Agder Høyre mener derfor det er viktig og fornuftig å satse på lokalproduksjon av mat, økt beitebruk og mindre kraftforkrevende jordbruksvirksomhet.

Ovennevnte vil styrke landets beredskap, forsterke selvforsyningsgraden og matvaresikkerhet samtidig som det minsker behovet for import av kraftfor. 

Økt beitebruk forhindrer i tillegg gjengroing og styrker på denne måten reiselivsvirksomheten i distriktene.

Disse tiltakene vil styrke bosetting og næringsvirksomhet i bygder og distrikter og motvirke den pågående flyttestrøm.  Tiltakene har i tillegg betydelig positiv effekt på klima og miljø.

En økt satsing på distriktsnæring og distriktslandbruk er i praksis å ta hele Agder i bruk.

Agder Høyre vil:

  • Ta hele Agder i bruk og prioritere distriktsnæring og distriktslandbruket i kommende jordbruksforhandlinger.
  • Ta hele Agder i bruk og prioritere tiltak som hindrer gjengroing og som styrker både reiselivsnæring og landbruk.
  • Ta hele Agder i bruk og støtte lokalproduksjon av matvarer.
  • Videreføre og styrke utbygging av et godt bredbåndstilbud i hele Agder