Resolusjon: Ja til norsk medlemskap i EU

n Resolusjonen «Ja, til EU-avstemning i neste stortingsperiode» ble behandlet og vedtatt av Agder Høyres fylkesårsmøte den 8. februar 2020. Hele teksten kan du lese under.n n

nn Skal vi møte denutfordringene som Norge, Europa og verden står ovenfor er vi helt avhengige avnmer samarbeid, sterkere allianser og en felles innsats. Den innsatsen bør Norgenlegge ned som fullverdig medlem av den Europeiske Union.

nn

EU og dens forløpere har i nær 70 år bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa. I dette perspektivet er det viktig at Norge kan delta som fullverdig medlem.

nn

I dag er det ingen under 43 år som har fått muligheten til påvirke hvordan Norge skal forholde seg til den Europeiske Union. Det er et problem at Norge ikke har stemmerett når politikk vedtas i EU.

nn

Det har nå gått 25 år siden Norges befolkning stemte nei til å melde seg inn i det europeiske samarbeidet i EU. Siden den gang har verden sett en enorm teknologisk og økonomisk utvikling. Likevel lever vi i en ustabil tid og uforutsigbar verden. Internasjonalt samarbeid og handel er synkende, samtidig som truslene fra global oppvarming er økende. Da er det avgjørende å hegne om forpliktende internasjonalt samarbeid og klimapolitikk. n

n

EU har vist at forpliktende samarbeid fungerer og dette ønsker Høyre at Norge skal ta større del i. Om Norge går inn i EU vil vi få en stemme i kommisjonen og EU parlamentet. EU gir Norge tilgang til et hjemmemarked på 500 millioner mennesker. Vi vil kunne ta del i den ambisiøse klimapolitikken til Europa og vi vil integreres mer i det europeiske markedet, noe som er avgjørende for norsk næringsliv.

nn

Dersom vi skal senke utslippene må vi se utenfor våre egne grenser. Vi må bytte ut kullkraft i Polen med norsk grønn energi. Vi må spre den norske el-bilsatsningen over hele Europa, og vi må øke bærekraftig og rettferdig handel med verdensmarkedet. n

n

Vi ønsker et sterkere Europa med mer samarbeid, mer klimainnsats og mer økonomisk vekst. Dette kan vi bare få med et fullverdig medlemskap i den Europeiske Union.

nn

Agder Høyre vil:

n
    n
  • At Høyre er tydelige på fordelene og verdiene av internasjonalt samarbeid.n
  • n
  • At Høyre jobber strategisk for at Norge skal bli fullverdig medlem av Den europeiske union.
  • n
n

n
n