Resolusjon: Senior i arbeidslivet eller pensjonist?

n Resolusjonen «Senior i arbeidslivet eller pensjonist?» ble behandlet og vedtatt av Agder Høyres fylkesårsmøte den 8. februar 2020. Hele teksten kan du lese under.n n

nn Etter pensjonsreformen i 2011 har andelen eldre som ønsket å stånarbeid, ifølge Norsk Seniorpolitisk barometer, økt fra 61 år i 2003 til 66 år.nDette har nå stagnert, og flere blir tiltrukket av pensjon framfor jobb.nInnvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere, av med førtidspensjon. Dettenfordi de ofte har færre opparbeidede pensjonsrettigheter.

n

Hva vet så den vanlige nordmann om sine opparbeidede pensjonsrettigheter, og hvilke konsekvenser det har for privatøkonomien å gå av med pensjon ved 62, 65, 67, 70 eller 72 år?n
n

n

Forskningsrådet sier at få i Norge forstår noe særlig av alderspensjonen sin, og få anstrenger seg for å gjøre det. Professor i juss, Asbjørn Kjønstad ved UIO, har ledet arbeidet med rettssikkerhets-delen av evalueringsprosjektet. Han konkluderer med at reglene er for vanskelige og da er ikke systemet rettssikkert.n
n

n

Manglende kunnskap om systemet kan få store konsekvenser. Er du yrkesaktiv en måned for lite før du går av med pensjon, risikerer du å gå glipp av et betydelig beløp i alderspensjon.n
n

Rundt en femtedel står i jobb etter fylte 67 år, samtidig som de tar ut pensjon. Dette gjelder folk i ulike yrkesgrupper og med ulikt utdanningsnivå. Dette viser oss at seniorer er en ressurs og en veldig mangfoldig gruppe.n
n

n
Kun halvparten av norske virksomheter har etablert seniorpolitiske tiltak, og effekten har vært lav. Snart vil eldrebølgen flomme inn i mange norske bedrifter. La oss heller se på det som en kompetansebølge med uante muligheter for den enkelte, for bedriften og samfunnet i sin helhet. n

n

Agder Høyre vilnjobbe for å heve følgende til nasjonalt nivå:

n
    n
  • Mer bevisste ledere med skreddersydde løsninger for bedriftens seniorer.n
  • n
  • Et enklere pensjonssystem med god informasjon til hver enkelt, som gjør folk i stand til å ta velfunderte valg.n
  • n
  • Høyne interessen for pensjon i befolkningen.
  • n
n

n
n