Resolusjon: Senior i arbeidslivet eller pensjonist?

Foto: Getty Images

Resolusjonen "Senior i arbeidslivet eller pensjonist?" ble behandlet og vedtatt av Agder Høyres fylkesårsmøte den 8. februar 2020. Hele teksten kan du lese under.

Etter pensjonsreformen i 2011 har andelen eldre som ønsket å stå arbeid, ifølge Norsk Seniorpolitisk barometer, økt fra 61 år i 2003 til 66 år. Dette har nå stagnert, og flere blir tiltrukket av pensjon framfor jobb. Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere, av med førtidspensjon. Dette fordi de ofte har færre opparbeidede pensjonsrettigheter.

Hva vet så den vanlige nordmann om sine opparbeidede pensjonsrettigheter, og hvilke konsekvenser det har for privatøkonomien å gå av med pensjon ved 62, 65, 67, 70 eller 72 år?

Forskningsrådet sier at få i Norge forstår noe særlig av alderspensjonen sin, og få anstrenger seg for å gjøre det. Professor i juss, Asbjørn Kjønstad ved UIO, har ledet arbeidet med rettssikkerhets-delen av evalueringsprosjektet. Han konkluderer med at reglene er for vanskelige og da er ikke systemet rettssikkert.

Manglende kunnskap om systemet kan få store konsekvenser. Er du yrkesaktiv en måned for lite før du går av med pensjon, risikerer du å gå glipp av et betydelig beløp i alderspensjon.

Rundt en femtedel står i jobb etter fylte 67 år, samtidig som de tar ut pensjon. Dette gjelder folk i ulike yrkesgrupper og med ulikt utdanningsnivå. Dette viser oss at seniorer er en ressurs og en veldig mangfoldig gruppe.


Kun halvparten av norske virksomheter har etablert seniorpolitiske tiltak, og effekten har vært lav. Snart vil eldrebølgen flomme inn i mange norske bedrifter. La oss heller se på det som en kompetansebølge med uante muligheter for den enkelte, for bedriften og samfunnet i sin helhet. 

Agder Høyre vil jobbe for å heve følgende til nasjonalt nivå:

  • Mer bevisste ledere med skreddersydde løsninger for bedriftens seniorer.
  • Et enklere pensjonssystem med god informasjon til hver enkelt, som gjør folk i stand til å ta velfunderte valg.
  • Høyne interessen for pensjon i befolkningen.