Resultat fra Agder Høyres rådgivende urnominasjon

I forbindelse med nominasjon av kandidater til Stortingsvalget 2021 har vi avholdt rådgivende urnominasjon blant Agder Høyres medlemmer, en for hvert valgdistrikt.

Rådgivende urnominasjon for Agder Høyres stortingsvalglister 2021 - 2025 for Aust-Agder og Vest-Agder valgdistrikt

Betalende medlemmer som har stemmerett ved valget neste år, har hatt anledning til å prioritere de valgvillige stortingsvalgkandidatene, 10 for Aust-Agder valgdistrikt og 12 for Vest-Agder valgdistrikt.

Resultatet finner du i vedleggene helt nederst i denne artikkelen.

I tillegg til rådgivende urnominasjon blant medlemmer, er det avholdt rådgivende prøvenominasjonsmøter i Agder Høyres foreninger, Agder Unge Høyre og Agder senior Høyre. Nominasjonskomiteen tar med seg resultatet fra begge videre i sitt arbeid med å ferdigstille nominasjonskomiteens innstilling som offentliggjøres i uke 43.

Agder Høyres Nominasjonsmøte avholdes lørdag 21. november kl. 14.00 - 18.00 på Thon Hotel Norge i Kristiansand. Innkalling sendes ut til delegatene 4 uker før møtet. Nominasjonsmøtet deles i to deler som foretar valg av to stortingsvalglister, en for hvert valgdistrikt. Stemmerett har de foreningene som tilhører de respektive valgdistriktene.   

Du kan lese mer om de valgvillige kandidatene og nominasjonsprosessen under aktuelle nyheter på Agder Høyres nettside: www.hoyre.no/agder/aktuelt

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, kontakt:

  • Leder av nominasjonskomiteen for Aust-Agder valgdistrikt:
  • Arild Windsland, 926 46 119, windsl@online.no
  • Fylkessekretær Jannecke Beyer Guttormsen, 975 02 012, agder@hoyre.no