Resultat fra Agder Høyres rådgivende urnominasjon

n I forbindelse med nominasjon av kandidater til Stortingsvalget 2021 har vi avholdt rådgivende urnominasjon blant Agder Høyres medlemmer, en for hvert valgdistrikt.n n

Rådgivende urnominasjon for Agder Høyresnstortingsvalglister 2021 – 2025 for Aust-Agder og Vest-Agder valgdistrikt

nnnnn

Betalende medlemmer som har stemmerett ved valget neste år, har hatt anledning til å prioritere de valgvillige stortingsvalgkandidatene, 10 for Aust-Agder valgdistrikt og 12 for Vest-Agder valgdistrikt.

n

Resultatet finner du i vedleggene helt nederst i denne artikkelen.

nnn

I tillegg til rådgivende urnominasjon blant medlemmer, er det avholdt rådgivende prøvenominasjonsmøter i Agder Høyres foreninger, Agder Unge Høyre og Agder senior Høyre. Nominasjonskomiteen tar med seg resultatet fra begge videre i sitt arbeid med å ferdigstille nominasjonskomiteens innstilling som offentliggjøres i uke 43.

n

Agder Høyres Nominasjonsmøte avholdes lørdag 21. november kl. 14.00 – 18.00 på Thon Hotel Norge i Kristiansand. Innkalling sendes ut til delegatene 4 uker før møtet. Nominasjonsmøtet deles i to deler som foretar valg av to stortingsvalglister, en for hvert valgdistrikt. Stemmerett har de foreningene som tilhører de respektive valgdistriktene.

n

Du kan lese mer om de valgvillige kandidatene og nominasjonsprosessen under aktuelle nyheter på Agder Høyres nettside: www.hoyre.no/agder/aktuelt

nn

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen,nkontakt:

n
    n
  • Leder av nominasjonskomiteen for Aust-Agder valgdistrikt:
  • Arild Windsland, 926 46 119, windsl@online.non
    n
nn
    n
  • Fylkessekretær Jannecke Beyer Guttormsen, 975 02 012, agder@hoyre.no

  • n