Reversering av domstolsreformen vil svekke rettssikkerheten

Regjeringen foreslår en reversering av domstolsreformen, og ønsker å gå tilbake til den gamle strukturen. I dag sendes forslaget om å gjenopprette de nedlagte tingrettene ut på høring. Dette får stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen Ingunn Foss til å reagere.

Ingunn Foss reagerer sterkt på regjeringens forslag om å reversere domstolsreformen. Hun mener det vil bidra til å svekke rettssikkerheten. (Foto: Mona Hauglid)

I denne saken fremstår regjeringen resistent mot fakta. De overser blindt at Høyesterett, juristforbundet, dommerforeningen, domstolsadministrasjonen samt alle landets førstelagmenn og sorenskrivere er for dagens organisering av tingrettene, sier stortingsrepresentant Ingunn Foss til NRK.

Dette er et aktivt steg mot en svekket rettssikkerhet. Når skal regjeringen slutte å bruke domstolen som en politisk lekegrind, fremfor å ta dem seriøst som den tredje statsmakt?

Foss mener reformen utelukkende har gitt gode resultater. Saker behandles raskere og kompetansen blir utnyttet bedre. Ingen har mistet jobben og ingen rettssteder er nedlagt. Reversering vil svekke rettssikkerheten, spesielt for barn og vil koste både tid og penger.

Arbeidet med domstolsreformen var en lang prosess, men gir nå gode resultater. Ikke bare styrker den rettssikkerheten, men for å sitere sorenskriver i Agder tingrett Robert Versland, er den også Norgeshistoriens mest distriktsvennlige reform: Ingen lokaler er lukket, ingen ansatte er flyttet på og ingen dommere eller øvrige medarbeidere har mistet jobbene sine. Han har også uttalt at reformen har fungert bra og bidratt til at Agder tingrett har klart å utnytte ressursene bedre.

Justisminister Emilie Enger Mehl er en blind forsvarer for Senterpartiets reverseringsmani, og vil nå ta et aktivt steg mot en svekket rettssikkerhet. Det er selvsagt oppsiktsvekkende, men ikke særlig overraskende. Foss er derimot svært overrasket at et vanligvis ansvarlig parti som Arbeiderpartiet går med på dette.

Stortingsrepresentanten avslutter med å si at regjeringens reversering er en endring ingen vil ha. Det vil kun bidra til en svekkelse av rettssikkerheten.