God nyhet for Agder!

nn Blant mange gode nyheter i revidert nasjonalbudsjett, finner vi ekstra gode nyheter for regionen vår. Regjeringen foreslår penger til flere studieplasser ved universiteter, høyskolerog fagskolene i revidert nasjonalbudsjett for 2020.n n

nn Koronakrisens mest dramatiske konsekvens er økningen i permitterte og arbeidsledige, og den viktigste utfordringen blir å bidra til at folk er i jobb. Nesten halvparten av de permitterte og ledige i mars forteller oss mangler høyere utdanning eller fagskole.n
n
En undersøkelse fra Arbeidslivsbarometerets koronaundersøkelse viser at mange av dem som nå har blitt permitterte eller har opplevd inntektstap, ser for seg en ny utdanning eller påfyll av utdanning dersom de mister jobben.n
n
Derfor foreslår regjeringen penger til 4000 studieplasser ved universiteter og høyskoler og 1 000 studieplasser ved fagskolene i revidert nasjonalbudsjett for 2020.n
n

n

Dette er gode nyheter for Universitetet i Agder (UiA) fremover!n
n

nnn

Regjeringen foreslårn48,3 millioner kroner, tilsvarende 1 000 studieplasser ved fagskolene.

n

Dette er gode nyheter for Grimstad. Fagskolen i Agder, lokalisert her, har allerede etablert seg som en av de fremste fagskolene i landet når det gjelder å tilby varierte og fleksible utdanninger i tett samarbeid med både næringsliv og offentlig sektor. Dermed er de godt rustet til å ta en god del av de nye studieplassene.n

n

Regjeringen foreslårnogså 258,4 millioner kroner, tilsvarende årlig økt opptak på om lag 4 000 flerenstudenter ved universiteter og høyskoler.

For regjeringen har det vært viktig at studieplassene går til fagområder hvor det er stort behov for kompetanse i årene fremover:nn
    n
  • helse- og sosialfag (blant annet medisin, sykepleie og barnevern) om lag 1500 studieplassern
  • n
  • lærerutdanning (blant annet GLU, PPU, BLU): Om lag 550 studieplasser
  • n
  • teknologi, naturvitenskap, matematiske fag (inkludert IKT): Om lag 1500 studieplasser
  • n
  • økonomi, administrasjon, juss: Om lag 800 studieplasser
  • n
n

Mange av disse fagområdene har vi ved UiA og det gir muligheter til vekst.n
n

n

I tillegg foreslår regjeringen 43,9 millioner kroner tilnutvikling og drift av fleksible, desentraliserte studietilbud gjennomnDiku.

n

Det betyr at UiA kan søke om midler til å tilby fleksible studietilbud også utenfor campus.n
n
Som fylkespolitiker har jeg flere ganger tatt til orde for at UiA må tilby enda flere desentraliserte utdanninger. Jeg håper universitetet benytter seg av muligheten til å starte opp nye studier flere steder i Agder.n

n

I Agder har vi et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Dette påvirker både sysselsetting og levekår, særlig i noen områder av landsdelen. Det gjør at fleksible og desentraliserte tilbud både på fagskole og universitet er ekstra viktig her hos oss.n
n
I valgkampen lovte Agder Høyre å jobbe for å utvikle fagskolen i Grimstad til et kurs- og kompetansesenter for landsdelens bedrifter. Revidert nasjonalbudsjett gir oss muligheten til å ta enda et stort steg i den retningen.