Satsingen på politiet i Norge og i Agder er historisk!

Vi har aldri hatt flere politifolk over hele landet enn vi har nå, og politiet er bedre rustet til å bekjempe alvorlig kriminalitet enn noen gang tidligere.

Foto: Getty Images

Det å bygge en robust beredskap og et sterkt politi er et evigvarende prosjekt. Men noen ganger gjør man større fremskritt enn andre.

Nylig offentliggjorde Politidirektoratet de såkalte «resultatavtalene» som viser budsjettfordelingen til politidistriktene. Det var hyggelig lesing for oss som jobber for politi og beredskap i hele landet, med pluss-tall for alle politidistrikt.

I Agder får vi en ramme på kr. 726.881.000.  Detter er en vekst på kr. 29.015.000, 4,2% fra året før.

2021 skulle vise seg å bli selve «justisåret».  Budsjettene har aldri vært høyere og kapasiteten og kvaliteten blir bedre og bedre.  

Tilliten til politiet øker i Norge, færre straffesaker står på vent, vi bevilger 60 millioner for å bekjempe gjengkriminalitet, vi styrker arbeidet mot hatkriminaliteten og vi har ansatt flere politifolk lokalt. Bare i Agder er det ansatt 108 flere i operative politistillinger og 23 øvrige ansatte siden regjeringsskiftet i 2013.

Det er også gledelig å se at troen på og tilslutningen til reformen rundt om i landet er stor.

  • Tidligere politimester i Agder, Kirsten Lindeberg uttalte 04.mars 2020 til Agderposten at «det er mange som prater ned nærpolitireformen, men for Agder politidistrikt har reformen bidratt til kvalitetsheving på flere viktige felt»
  • «Svartmaling av politireformen og politiet kan politikerne ta et annet sted. I Sogn og Fjordane var 2020 «best ever» for lokalt politi.» Dette sier Arne Johannessen, tidligere leder av fagforeningen i politiet, og nåværende leder for politiet i driftsenhet Sogn og Fjordane, 18. januar i år.
  • Politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal uttaler at «politiet aldri har vært bedre rustet til å gi gode polititjenester enn vi er i dag»
  • GDE sjef i Nord Troms Ole Johan Skogmo uttaler at «Alle målbare parametere viser at både beredskapen, synligheten og polititjenesten har blitt mye bedre»
  • «Vi har fått bedre bemanning, bedre utstyr, fagmiljøer og teknologi til å kunne være til stede og tilgjengelig uten at man sitter inne på et kontor i hver kommune», sier leder for politiet i Nord-Trøndelag til Trønder-Avisa 12. januar 2021.
  • «Som distrikts-kommune opplever vi en vanvittig forbedring i polititjenesten», sa Senterpartiets ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen, til Nationen 8. juli 2020.

Norsk politi blir altså bedre i alle deler av landet, og høster mye fortjent ros for sin innsats for å bekjempe kriminalitet og holde oss trygge. Dette er resultatet av en målrettet og bevisst prioritering fra regjeringen, og arbeidet til dyktige menn og kvinner i politiet.

Av: Justisminister Monica Mæland (H) og Ingunn Foss, Agder Høyre