Senterpartiets utrolige retorikk om «Salg av Norge»

I et leserinnlegg i Fvn kommer Gro Anita Mykjåland og Oddbjørn Kylland med utsagn om Høyres eierskapspolitikk som er både feil og helt utrolig.  Det påstås at vi vil selge rettigheter til norsk fisk, fossefall, olje og gass, jord og skog. Selvfølgelig vil vi ikke det !

Bilde tatt i Valle over Bjørnevatn. Foto: Agder Høyre/Tor Marius Markussen

Høyre vil forvalte våre naturresurser til beste for folket og landet vårt.

Hvis Gro Anita og Oddbjørn tar seg tid til å lese Regjeringens eierskapsmelding vil de se at Regjeringen er opptatt av å beholde kontroll over viktige hovedkontorfunksjoner i de statlige selskapene, norsk eierskap til naturresursene våre, kontroll over samfunnssikkerhet og beredskap og markedssvikt i deler av kapitalmarkedet. 

Den Norske stat har eierskap, forvaltet av departementene, i 70 selskap.  Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

I innlegget kritiseres spesielt et salg av aksjer i en eiendom i Trøndelag.  Helt utrolig, ettersom de selv har styrt med det samme regelverket.  Ingenting er endret. Det er ikke ulovlig for private grunneiere å inngå avtaler om salg.  Det er et utslag av den private eiendomsretten som både vernes av Grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Jeg trodde faktisk Senterpartiet også var opptatt av det.  Hvis de ønsket store begrensninger i hvem som skal kunne kjøpe eiendom i Norge burde de jo ha endret dette da de  selv satt i regjering.

I tillegg må en spørre om Senterpartiet mener dette også skal gjelde motsatt vei: Skal oljefondet selge seg ut av eiendom i utlandet, skal nordmenn som eier eiendom i utlandet ikke ha lov til det ?  Eller tenker Senterpartiet at ingen skal få eie noe hos oss, men det er helt greit at vi kan eie hos dem ?

Og hva med utenlands eierskap til industribedriftene på Sørlandet? Hva tenker Senterpartiet om det ?  Uten utenlands kapital og eierskap hadde det vel knapt vært industri her?  Vi er et lite land, med få kapitalister, og er helt avhengige av utenlandske investorer for å løfte tunge industrietableringer.  Forestående store etableringer trenger kapital.   Sam Eyde og Kristian Birkeland måtte også til utlandet for å skaffe penger til vannkraftutbyggingen som igjen genererte industri, så dette er ikke noe nytt.

Når det gjelder skogen vår utgjør utenlandske skogeiere en minimal andel i Norge.  Rundt 1% av eiendommene eies av AS.  De som eier skog i Norge er først og fremst private grunneiere, statsallmenninger, norske kommuner og Statskog.  Sistnevnte eier 58 millioner dekar fordelt på 30 000 eiendommer.

Senterpartiet vil altså ikke ha utenlands eierskap i Norge.   De vil også si opp vår viktigste avtale, EØS avtalen, slik at vi heller ikke skal ha tollfri adgang til vårt viktigste marked.    Denne politikken vil ha enorme konsekvenser for investeringer, eksport og arbeidsplasser i vår region.