Skal vi hjelpe ungdommer, må de faktisk være på skolen

Arbeiderpartiet synser om fraværsgrensa.

Agder Høyres gruppeleder og 2. kandidat ved fylkestingsvalget Torunn Ostad (Foto: Mona Hauglid)

Arbeiderpartiet mener Agderposten tar feil når de er bekymret for konsekvensene av at fraværsgrensen skrotes (Nordli, Wathne, Tørå, Agderposten 10. mai). Dette begrunner de med en rekke gale og/eller udokumenterte påstander.

Det hevdes at fraværsgrensa fører til skolevegring. Skolevegring er et alvorlig og økende problem som fortjener bedre enn kunnskapsløs synsing. Skolevegring er ikke en konsekvens av fraværsgrensa. Forskning peker på årsaker som relasjoner hjemme eller på skolen, mobbing eller nevroutviklingsforstyrrelser. Vi har ikke funnet noe forskning som peker på fraværsgrensa verken som årsak eller utløsende faktor. Tvert imot peker flere på at eksponering, altså mer tilstedeværelse på skolen, er et viktig tiltak mot skolevegring.

Fraværsgrensa virker! Evalueringen viser at den reduserte fraværet med 27 %, og aller mest hos de elevene med høyest fravær. Utdanningsdirektoratets statistikk viser at antallet elever som ikke fikk karakter gikk ned og resultatene gikk opp, altså stikk motsatt av hva arbeiderpartipolitikerne hevder i sitt innlegg. Da fraværsgrensen ble fjernet under pandemien, eksploderte fraværet og bekymrede lærere jublet da grensen ble gjeninnført.

De tre arbeiderpartipolitikerne ønsker seg en skole som er mer tilpasset til hver enkelt elev og mindre teoritung. Velkommen etter! Høyre i regjering lanserte en omfattende ungdomsskolereform med mer valgfrihet og flere praktiske fag. Arbeiderpartiet stemte mot dette i Stortinget. Høyre har også gått i bresjen for at elevene i større grad skal kunne velge mellom ulike skoletilbud og at undervisningen skal tilpasses hver enkelt elevs nivå og interesse. Og – rett skal være rett – det var faktisk Høyre i regjering, og ikke Brenna, som innførte rett til å fullføre videregående opplæring.

Høyre har ikke sulteforet utdanningssektoren. På Høyres vakt har vi fått flere elever som fullfører, flere lærere med videreutdanning, flere dysleksivennlig skoler OG lavere fravær. For fraværsgrensen er ikke straff, som Nordli, Wathne og Tørå hevder. Vi må faktisk få ungdommene til å komme på skolen for å hjelpe dem. Derfor er både rektorer, lærerorganisasjonene og skolehelsetjenesten enige med Høyre. Fraværsgrensen er viktig hjelp for sårbare ungdommer og den må bestå!

Innlegget er publisert i Agderposten 20. mai 2023.